€42.000
€42.000
8 juli15 juli

MAEX Impuls Digitale Stad 2019

Heb jij een Amsterdams initiatief dat bijdraagt aan een digitale stad voor iedereen? En kan jouw organisatie wel wat versterking gebruiken? Dat kan via de Impuls Digitale Stad.

De Impuls Digitale Stad is bedoeld voor initiatieven die de positieve effecten van digitalisering in de stad versterken, of de negatieve effecten verminderen; oftewel: initiatieven die de kwaliteit van het (digitale) leven van Amsterdammers verbeteren. Dit kunnen bijvoorbeeld initaitieven zijn die bijdragen aan digitale inclusie (toegang en digitale vaardigheden voor alle Amsterdammers, digitale weerbaarheid, bewustwording op het gebied van digitalisering, gezond technologiegebruik of het gebruik van digitale toepassingen voor maatschappelijke doeleinden. Je initiatief draagt bijvoorbeeld bij aan: * digitale inclusie (digitale vaardigheden voor alle Amsterdammers, toegang)* digitale weerbaarheid van alle Amsterdammers* bewustwording op het gebied van digitalisering * gezond technologiegebruik* ondersteuning van Amsterdammers door technologie in te zetten* (ethische) vraagstukken rondom technologie door middel van artistieke en/of culturele projecten

Let op: De periode van openstellling voor aanvragen is van 8 juli (9:00uur) tot en met 15 juli (9:00uur) 2019. De aanvragen worden op volgorde van binnenkomst beoordeeld, wie het eerst komt wie het eerst maalt. Aanvragen kunnen alleen worden meegenomen in de beoordeling indien er nog budget beschikbaar is.

Voorwaarden

 • Je initiatief versterkt de positieve effecten en/of vermindert de negatieve effecten van digitalisering in de stad. Oftewel: het verbetert de kwaliteit van het (digitale) leven van Amsterdammers.
 • Je doet een aanvraag voor het professionaliseren en continueren van de organisatiekracht en licht dit toe (het is dus niet bedoeld voor de start van je initiatief).
 • Je vraagt een bijdrage aan van €500,- tot maximaal €5.000,-.
 • Specificeer kort hoe je het benodigd bedrag zult besteden en hoe je bijdraagt aan de digitalisering van Amsterdam. Mocht je meer nodig hebben dan laat je zien hoe je van plan bent het overige deel te financieren (met een dekkingsplan).
 • Je voegt een kostenraming toe in maximaal 150 woorden. Neem daarin op welk bedrag aan welke partijen wordt uitgegeven.
 • Je aanvraagformulier in de MAEX is compleet en indien nodig van een legitimatiebewijs voorzien (als je geen KvK registratie hebt).
 • Je hebt geen Amsterdam Impuls in juni 2019 ontvangen.
 • Als de aanvraag gehonoreerd is plaats je een evaluatie op je profiel. De donatie dient uitgegeven te zijn binnen 4 maanden na toekenning.

Impulsregels

Algemene regels bij het aanvragen van een Impulsdonatie

 1. Een community lidmaatschap bij Social Handprint is vereist om toegang te hebben tot de tooling, zoals de Handprint Meting en de Impuls;
 2. Het aanvraagformulier voor de Impuls is volledig ingevuld. Bekijk hier voorbeeldvragen;
 3. De aanvragen worden beoordeeld op basis van binnenkomst; wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Aanvragen worden alleen meegenomen in de beoordeling wanneer er nog budget beschikbaar is; 
 4. De donatie is bedoeld voor het toekomstbestendig maken van het initiatief. Dit wil zeggen dat de Impuls is bedoeld voor het structureel versterken/professionaliseren van de organisatie van het initiatief. De donatie is dus niet bedoeld voor het opstarten van een initiatief, voor projecten, of voor reguliere kosten. Bekijk hier voorbeelden van toekenningen en afwijzingen;
 5. De donatie dient binnen 4 maanden na toekenning te worden uitgegeven. De besteding moet worden verantwoord door middel van een korte enquête;  
 6. Eerder ontvangen Impulsen (meer dan 4 maanden geleden) moeten zijn verantwoord. Is dit niet het geval, wordt de aanvraag afgewezen;  
 7. Indien het initiatief in de afgelopen 4 maanden een eerdere Handprint Impuls heeft ontvangen, kan er niet eenzelfde aanvraag worden toegekend voor deze Handprint Impuls;   
 8. Een initiatief kan maximaal 2 Impulstoekenningen per kalenderjaar ontvangen, mits het verschillende Impulsen zijn; 
 9. Lokale initiatieven die onderdeel uitmaken van een landelijke organisatie, kunnen afzonderlijk een Impulsaanvraag indienen. Per Impulsronde worden maximaal 2 aanvragen per landelijke organisatie toegekend;  
 10. Met het indienen van de aanvraag gaat het initiatief akkoord met het delen van diens e-mailadres met de donateur. Er wordt nooit zonder toestemming over het initiatief gepubliceerd door de donateur.