€23.700
€23.700
31 oktober30 november

MAEX Impuls Rotterdam Groen & Gezond 2017

Voorwaarden

 • Je initiatief levert maatschappelijke waarde en een bijdrage aan de leefbaarheid en vitaliteit in Rotterdam.
 • Je doet een aanvraag voor het professionaliseren en continueren van de organisatiekracht en licht dit toe (het is dus niet bedoeld voor de start van je initiatief en je doet geen aanvraag voor materialen ed.).
 • Je vraagt een bijdrage aan van €500, tot maximaal €2500,-. Specificeer hoe je het benodigd bedrag zult besteden. Mocht je meer nodig hebben dan laat je zien hoe je van plan bent het overige deel te financieren (dekkingsplan).
 • Je MAEX profiel is compleet en up-to- date. Dat betekent dat er ook nieuwsberichten op staan en reviews en waarderingen van gebruikers. De aanvraag wordt pas in behandeling genomen wanneer het MAEX profiel compleet en up-to-date is.
 • Je aanvraagformulier in de MAEX is compleet en indien nodig van een legitimatiebewijs voorzien (als je geen KvK registratie hebt).
 • Als de aanvraag gehonoreerd is plaats je een evaluatie op je profiel. De donatie dient uitgegeven te zijn binnen 4 maanden na toekenning

Impulsregels

Algemene regels bij het aanvragen van een Impulsdonatie

 1. Een community lidmaatschap bij Social Handprint is vereist om toegang te hebben tot de tooling, zoals de Handprint Meting en de Impuls;
 2. Het aanvraagformulier voor de Impuls is volledig ingevuld. Bekijk hier voorbeeldvragen;
 3. De aanvragen worden beoordeeld op basis van binnenkomst; wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Aanvragen worden alleen meegenomen in de beoordeling wanneer er nog budget beschikbaar is; 
 4. De donatie is bedoeld voor het toekomstbestendig maken van het initiatief. Dit wil zeggen dat de Impuls is bedoeld voor het structureel versterken/professionaliseren van de organisatie van het initiatief. De donatie is dus niet bedoeld voor het opstarten van een initiatief, voor projecten, of voor reguliere kosten. Bekijk hier voorbeelden van toekenningen en afwijzingen;
 5. De donatie dient binnen 4 maanden na toekenning te worden uitgegeven. De besteding moet worden verantwoord door middel van een korte enquête;  
 6. Eerder ontvangen Impulsen (meer dan 4 maanden geleden) moeten zijn verantwoord. Is dit niet het geval, wordt de aanvraag afgewezen;  
 7. Indien het initiatief in de afgelopen 4 maanden een eerdere Handprint Impuls heeft ontvangen, kan er niet eenzelfde aanvraag worden toegekend voor deze Handprint Impuls;   
 8. Een initiatief kan maximaal 2 Impulstoekenningen per kalenderjaar ontvangen, mits het verschillende Impulsen zijn; 
 9. Lokale initiatieven die onderdeel uitmaken van een landelijke organisatie, kunnen afzonderlijk een Impulsaanvraag indienen. Per Impulsronde worden maximaal 2 aanvragen per landelijke organisatie toegekend;  
 10. Met het indienen van de aanvraag gaat het initiatief akkoord met het delen van diens e-mailadres met de donateur. Er wordt nooit zonder toestemming over het initiatief gepubliceerd door de donateur.