Financiële Bijscholing aan de Sociale Tafel

Volgens het Nibud zijn verschillende huishouden met een laag inkomen in de corona periode veel zwaarder getroffen, waardoor bewoners met een inkomensterugval en kwetsbare jongeren met een flexibele dienstverband behoorlijk in de schulden terecht zijn gekomen en kampen met mentale gezondheidsproblemen en allerlei psychische klachten. Het...

stressniveau en zelfredzaamheid zijn flink op achteruitgegaan, waardoor men verkeert in een grijs gebied van “stille en onzichtbare personen” die worstelen met suïcidale gedachten, depressies, eenzaamheid en een laag zelfbeeld. Gelukkig wordt er veel professionele hulp aangeboden, maar het ontbreekt soms aan financiële bijscholing, inzicht in geldzaken en het raadplegen van bestaande hulpbronnen in de wijk. Als budgetcoach focus ik mij specifiek op de kwetsbare bewoners in Nederland die iets meer ondersteuning nodig hebben. Dit doe ik door het geven van laagdrempelige en stimulerende trainingen, waarbij het sociale netwerk vergroot wordt en de financiële kennis verbetert. In het project Financiële bijscholing aan de Sociale Tafel wordt er getracht om het economisch gemis van de basisvaardigheden bij de bewoners een stukje weg te nemen, zonder dat er kennis overlapping van de vaardigheden, verdubbeling en versnippering van los van elkaar georganiseerde activiteiten hierbij een rol gaan spelen. Waar de professional onvoldoende ruimte en tijd heeft om de cliënten ook nog financieel bij te scholen in hun persoonlijke thuisadministratie, kunnen bewoners aanschuiven voor een coaching gesprek om inzicht te krijgen in simpele financiële vraagstukken, zoals inkomsten, uitgaven en het besteedbaar budget. We houden het eenvoudig en praktisch, om de bandbreedte, of het vermogen om aandacht op te kunnen brengen, te concentreren op het maken van beslissingen en het herkennen van patronen, vast te kunnen houden. Hiermee kan terugval voorkomen worden of juist verminderen. Het leven in armoede en financiële zorgen hebben vaak het geluk op voorspoed ontnomen en versterkt de negatieve gedachten die iemand in een cirkel vasthoudt. Door het geven van eenvoudige handvatten en vaardigheden krijgt men weer grip op het leven en durft nieuwe beslissingen voor de toekomst te nemen. De mogelijkheden om het besteedbaar budget te vergroten, te bezuinigen, te besparen of minder uit te geven wordt gestimuleerd, waardoor men beter gebruik maakt van de gemeentelijke voorzieningen en kansen. Dit komt tot uiting door weer aan het werk te gaan, mee te doen aan verschillende maatschappelijke initiatieven of een opleiding te volgen. De praktijk leert telkens dat een kleine investering een grote impact kan hebben in de toekomst.

Social Handprint Uitgebreid

Impact op de SDG’s

Het cirkeldiagram hiernaast toont de impact op de Sustainable Development Goals op basis van een Handprint Meting. Klik op een SDG voor meer informatie over de activiteiten, waarmee aan deze SDG wordt bijgedragen.