Terug naar overzicht

De Social Handprint van AltijdWerkplaats

12 februari 2024

De AltijdWerkplaats is een Community Interest Company (CIC) oftewel een organisatie voor, door en van de gemeenschap. De doelstellingen beogen enerzijds het natuur-inclusief denken en handelen te stimuleren en de biodiversiteit te vergroten, anderzijds lokaal werk te creëren dat zingeving, voldoening en waardering biedt. Kortom: de mens en natuur samen laten floreren.   

Samen meer werk maken van onze groene toekomst

Om de natuur meer ruimte te geven en de biodiversiteit te vergroten, voert AltijdWerkplaats projecten uit voor particulieren, bedrijven en gemeenten. Voorbeelden hiervan zijn het aanleggen van groendaken, het onderhouden van poelen en de verkoop van inheemse platen. Ook geeft AltijdWerkplaats voorlichting over biodiversiteit, houdt inspiratiesessies en workshops om mensen te inspireren hun leefomgeving te vergroenen. Dat doet zij op 3 locaties: de GRRU, Groene Ruijter in Bussum, inspiratie- en educatielocatie voor de biodiversiteit, de Badloods bij de Groene Afslag in Laren en kwekerij voor inheemse planten Kas&co in Kortenhoef.  

Wil jij ook ecologische & maatschappelijke impact maken? Zoek niet verder, AltijdWerkplaats is je partner!”  

Als pionier streeft de AltijdWerkplaats naar een nieuwe (complementaire en betekenisvollere) economie, waar meer oog is voor de natuur en de aarde. Daarbij wil de organisatie tijd en energie van mensen inzetten die nu nog onbenut is. Dit concept is een unieke kans voor het herstel van de natuur, daar waar de huidige economie tekortschiet. Hierin maakt AltijdWerkplaats juist geen onderscheid in doelgroepen, achtergronden en domeinen.  

AltijdWerkplaats stuurt op ecologische en sociaal-economische impact. De eventuele winsten worden direct geïnvesteerd in werk dat resulteert in groene projecten. AltijdWerkplaats zoekt hierbij de samenwerking met organisaties, bedrijven en instellingen die zelf willen verduurzamen en samen van betekenis willen zijn voor het herstel van de natuur.   

De Social Handprint 
Met behulp van de Social Handprint wordt het positieve effect van de inzet van AltijdWerkplaats op de natuur en lokale samenleving eenvoudig gevisualiseerd. Het laat zien dat zij sturen op meer zorg voor de natuur, een sterkere samenleving met meer sociale cohesie, minder ongelijkheid en meer ontplooiingsmogelijkheden voor iedereen. Veel beter dan in haar financiële cijfers tot uitdrukking komt. 

Bekijk hier de Social Handprint van AltijdWerkplaats.