Handprint Impuls

vergroot de toekomstbestendigheid van initiatieven

Ontvang donaties, steun organisaties. De Impuls biedt bedrijven, fondsen en overheden de mogelijkheid om maatschappelijke initiatieven te ondersteunen met impactdonaties.

Maatschappelijke initiatieven zijn onmisbaar voor de uitdagingen waar we voor staan. Of het nu gaat over het bestrijden van armoede, passende zorg, de transitie naar duurzame energie of het vergroten van inclusiviteit. Grote maatschappelijke uitdagingen kunnen niet worden opgelost zonder de inzet van vele buurtinitiatieven, bewonerscollectieven en wijkcoöperatie. 

De Impuls helpt initiatieven in hun bestaanszekerheid. De organisatie wordt met een impulsbijdrage versterkt. Ook dragen impulsen bij aan de toekomstbestendigheid van initiatieven.  

Hoe werkt de Impuls?
Doneren aan initiatieven

 1. Als bedrijf, fonds of overheid bepaal je hoeveel geld beschikbaar wordt gesteld voor maatschappelijke initiatieven, minimaal €50.000,- per Impuls;  
 2. Donateur en Impulsteam formuleren samen criteria voor de Impuls;  
 3. Een Handprint Meting is een voorwaarde voor het doen van een aanvraag;  
 4. De donatie draagt bij aan de bestaanszekerheid of toekomstbestendigheid van een initiatief;   
 5. Een communicatiecampagne om organisaties te stimuleren een aanvraag te doen, maakt onderdeel uit van de procedure;  
 6. Samen met de donateur(s) beoordeelt het Impulsteam de aanvragen;  
 7. Aanvragers horen binnen 10 werkdagen na sluiting van de Impuls of hun aanvraag wordt toegekend. Is dat het geval, staat het te ontvangen bedrag vervolgens binnen 5 werkdagen op de rekening van het initiatief; 
 8. Het Impulsteam zorgt voor een makkelijk en transparant beoordelingsproces, verzorgt de toekennings- en afwijzingsbrieven en maakt een Verantwoordingsdocument;  
 9. De donatie moet binnen 4 maanden zijn uitgegeven en verantwoord.   

De donaties voor een Handprint Impuls worden gedaan aan de Stichting Kracht in NL. De Stichting gebruikt de tooling van Social Handprint voor het doneren en subsidiëren met impact. De kosten hiervoor worden in rekening gebracht bij de donateur. 

In overleg met het Impulsteam kunnen ook uren van medewerkers via een impuls beschikbaar worden gesteld aan maatschappelijke initiatieven.

Hoe werkt de Impuls?
Een aanvraag doen

Maatschappelijke initiatieven die geregistreerd staan op het Social Handprint platform, kunnen een aanvraag doen via hun dahsboard. Om een aanvraag te doen is een Social Handprint meting vereist.

 1. Maatschappelijke initiatieven met een Handprint Meting kunnen een aanvraag doen via hun dashboard; 
 2. Wat je aanvraagt draagt bij aan de bestaanszekerheid of toekomstbestendigheid van je initiatief;   
 3. De voorwaarden voor elke Impuls worden bepaald door de donateur en het Impulsteam. Deze kunnen per Impuls verschillen; 
 4. Impulsen kunnen financieel zijn, maar bijvoorbeeld ook gaan over kennis of ruimtes;  
 5. De donateur(s) beoordelen de aanvragen samen met het Impulsteam. Beoordeling vindt plaats op basis van binnenkomst; 
 6. Aanvragers horen binnen 10 werkdagen na sluiting van de Impuls of hun aanvraag wordt toegekend. Is dat het geval, staat het te ontvangen bedrag vervolgens binnen 5 werkdagen op de rekening van het initiatief; 
 7. De donatie moet binnen 4 maanden zijn uitgegeven en verantwoord.   

Wij helpen je graag verder