Algemeen

Wat is de bedrijfsvorm van MAEX

MAEX is een sociale onderneming. MAEX werkt aan een steward-ownerschip structuur. Het streven is uiterlijk begin 2025 een steward owned bedrijf te zijn.

Waar is MAEX gebleven? 

Het platform MAEX is geüpdatet naar Socialhandprint.com. Om de website gebruiksvriendelijker te maken, de kwaliteit te verhogen en mee te gaan met nieuwe technologische standaarden, heeft het oude MAEX platform een makeover en nieuwe naam gekregen SocialHandprint.com.  

MAEX is het bedrijf achter de Social Handprint en Impuls. Wij werken aan Brede Welvaart in Nederland. We zetten ons in voor een economie waarin financiële waarde en maatschappelijke waarde hand in hand gaan. En we zetten ons in voor een samenleving die ruimte geeft aan de vele buurtinitiatieven en sociale ondernemingen die bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke opgaven. MAEX levert diensten die (1) inzicht bieden in de impact van organisaties op de Sustainable Development Goals (SDG’) en (2) deze impact vergroten. Samen bouwen we aan de Handprint van Nederland. Lees in ‘Over Ons’ meer over MAEX. 

Hoe werkt de Social Handprint? 

De Social Handprint visualiseert en monetariseert de positieve bijdrage van een organisatie aan de Sustainable Development Goals (SDG’s). Met de Social Handprint laat je zien wat je doet, en wat daarvan het maatschappelijk rendement is. 

Om de Social Handprint van jouw organisaties te maken, nemen we je mee door een vragenlijst waarin je laagdrempelig alle (interne en externe) activiteiten kunt aanvinken die invloed hebben op een duurzame en sociale samenleving. De activiteiten die jouw organisatie uitvoert worden gekoppeld aan indicatoren. Deze activiteiten kunnen zowel effect hebben op jouw organisatie en de medewerkers als op de samenleving of onderdelen daarvan. De waardering wordt in euro’s getoond aan de organisatie die de Social Handprint aanmaakt. Op de website wordt de waarde in euro’s niet getoond. 

Deze impactwaarde is het totale bedrag dat belanghebbenden tezamen besparen of in regulier economische termen bereid zouden zijn te betalen voor dergelijke diensten en effecten. Dit bedrag is een indicatie gebaseerd op externe bronnen, zoals MKBA’s, wetenschappelijke onderzoeken, landelijke gemiddelden en maatschappelijke prijslijsten. De daadwerkelijke waarde van een specifieke situatie kan daarom afwijken van deze indicatie. 

Wat heb ik aan een Social Handprint? 

De Social Handprint laat de positieve afdruk van jouw organisatie op de werelddoelen zien. Je kan de Social Handprint gebruiken:  

 • als impactmeting: geeft goed inzicht in de maatschappelijke prestatie van je organisatie en hoe daarop te sturen (= impact managen); 
 • als verantwoording voor subsidies en donaties; 
 • als voorwaarde voor een Impulsaanvraag; 
 • als onderdeel van je jaarverslag; 
 • bij aanbestedingen en een eventuele social return verplichting; 
 • naar medewerkers en ketenpartners om te laten zien hoe je aan werelddoelen bijdraagt.

Is de Social Handprint een keurmerk? 

De Social Handprint is geen keurmerk. In je Handprint Meting is wel ruimte om bestaande keurmerken zoals ISO, PSO etc. aan te leveren ter ondersteuning en validatie. 

Hoeveel kost de Social Handprint?

Organisaties kunnen zichzelf gratis registreren op het Social Handprint platform. Indien je gebruik wilt maken van een Handprint Meting of een aanvraag wilt kunnen doen bij de Impuls, dan is een betaald account nodig. Met een betaald account heb je een jaar lang toegang tot deze diensten.

Voor maatschappelijke initiatieven en goede doelen kleiner dan 10 betaalde medewerkers kost de Social Handprint €50 (ex btw).
Voor organisaties tot 50 betaalde medewerkers kost de Social Handprint €900 (ex btw) en voor organisaties tussen de 50 en 250 betaalde medewerkers kost de Social Handprint €1.500 (ex btw.).
Daarnaast is het mogelijk om ondersteunende begeleiding in te kopen voor €250 (ex btw).

Bekijk onze pagina over de Handprint Meting voor meer informatie.

Handprint Meting

Hoeveel tijd kost het gemiddeld om een Social Handprint te maken?

De benodigde tijd is sterk afhankelijk van de grootte en aard van je organisatie, de beschikbaarheid van de gegevens en het aantal personen dat de vragenlijst invult. Een reële inschatting komt uit op 2 tot 5 uur. Maatschappelijke initiatieven hebben in de regel veel minder tijd nodig dan bedrijven.

Controleren jullie de gegevens die ik aanlever? 

Ja. De antwoorden op de vragenlijst worden voor publicatie van een Handprint Meting op de site gecheckt. Pas nadat de meting gecheckt is zal de Social Handprint (zonder de waarde in euro’s) gepubliceerd worden op het profiel van de organisatie en op de kaart verschijnen.  

Data die worden gebruikt bij de totstandkoming van de Social Handprint zijn afkomstig van de organisatie zelf en worden niet door MAEX/Social Handprint of een andere instantie gevalideerd.  

Wel wordt door MAEX/Social Handprint, vanuit de kennis die is opgedaan bij de realisatie van duizenden Social Handprints, een check op de data uitgevoerd, waarbij vooral op afwijkingen en uitschieters, behorend bij het organisatie type, wordt gecontroleerd.  

Is mijn Handprint Meting zichtbaar op het platform? 

Na goedkeuring zal de Handprint Meting van de organisatie gepubliceerd worden op het platform. Hierbij worden de maatschappelijke waarden in euro’s niet op de site getoond, maar wel in het rapport (PDF) dat via het persoonlijke dashboard ter beschikking staat. Bedrijven kunnen aangeven niet zichtbaar te willen zijn op het platform met hun Handprint Meting. 

Waar vind ik mijn Handprint Meting? 

Iedere organisatie die een Handprint Meting heeft gedaan vindt in zijn dashboard een PDF van de Handprint. De Social Handprint Meting kan voor verschillende jaren worden gemaakt. Op dit moment van de gerealiseerde waarde in 2023 en van je ambitie voor 2024. 

Kan ik mijn Handprint Meting aanpassen? 

Bij het starten van een meting kies je welke van de beschikbare vragenlijsten je in wilt vullen. Tijdens het invullen kun je je antwoorden aanpassen. Deze antwoorden worden tussentijds opgeslagen. Pas wanneer je aan het eind je antwoorden inzendt, zijn ze niet meer aan te passen. Als er toch nog iets aangepast moest worden, zetten wij je meting weer voor je open. Na goedkeuring door ons ontvang je vervolgens je meting. Dan zijn je antwoorden niet meer aan te passen. Wel kun je een nieuwe meting starten, bijvoorbeeld voor een ander jaar.

Kan ik het invullen van de vragenlijst pauzeren? 

Je kunt de vragenlijst op ieder moment afsluiten en hervatten. Je ingevulde gegevens worden automatisch opgeslagen als je uitlogt. Zodra je weer inlogt, ga je verder waar je bent gebleven. 

Ik mis iets in het model, waar kan ik dit aangeven? 

De Social Handprint is een ‘lerend model’. Dit betekent dat wij ons model door het jaar heen blijven ontwikkelen naar aanleiding van nieuwe kennis en inzichten. Jouw (inhoudelijke) feedback stellen wij daarom erg op prijs. Neem hiervoor contact op met ons via info@socialhandprint.com.

Handprint Insights

Wat is Handprint Insights? 

Handprint Insights geeft inzicht in de maatschappelijke impact van organisaties in een regio of werkgebied. Dat kan op 2 manieren: 

 • Via een platformabonnement (real time data en een jaarlijkse analyse)
 • Impact rapportages (afzonderlijke analyses, bijvoorbeeld van alle organisaties die een bepaalde Impuls hebben ontvangen)

Kan het Handprint platform gekoppeld worden aan een eigen website?

In overleg met de klant kan er een maatwerkkoppeling gemaakt worden tussen het Handprint platform van de klant en de eigen website.

Kan het platform ook alleen intern voor de klant zichtbaar zijn?  

Ja, wij kunnen jouw platform zo inrichten dat anderen geen toegang hebben tot jouw Social Handprint.

Worden op een platform ook de Handprints van bedrijven zichtbaar? 

De Handprints van bedrijven worden zichtbaar, tenzij bedrijven aangeven dat niet te willen. 

Kan ik met de Social Handprint inzicht krijgen in de maatschappelijke waarde van een subsidie of donatie?

Ja, inzicht in de maatschappelijke waarde van een subsidie of donatie kan worden verkregen door  : 

 1. Een Social Handprint Meting als voorwaarde voor een subsidie of donatie te stellen te stellen;
 2. Een Social Handprint Meting als verantwoording te verplichten;
 3. Een subsidie of donatie te koppelen aan de ‘Handprint Impuls’, waarmee een groep van maatschappelijke organisaties kan worden bereikt. Na afloop van de Impuls, zodra de donaties zijn uitgekeerd, kan van de totale impact waaraan met een subsidie of donatie (via de Impuls) wordt bijdragen, een impact rapportage worden gemaakt.

Handprint Impulsen

Wat is een Handprint Impuls? 

De ‘Handprint Impuls’ is een eigentijds donatieconcept voor maatschappelijke initiatieven die hun bestaanszekerheid willen vergroten en hun organisatie willen versterken, iets wat vaak moeilijk te financieren is.  

Overheden, bedrijven en fondsen kunnen een Impuls starten (het impulsfonds vullen) door een bedrag ter beschikking te stellen. Het is ook mogelijk als donateur om bij te dragen aan reeds geplande Impulsen.  

Hoe kom ik in aanmerking voor de Impuls? 

Om als maatschappelijk initiatief in aanmerking te komen voor een Impuls (=donatie), moet je een Handprint Meting hebben gemaakt van het jaar voorafgaande aan de Impuls en een prognose van het jaar waarin de Impuls gegeven wordt. Pas dan kun je een impuls aanvraag doen. 

De overige voorwaarden worden per Impuls samen met de donateur(s) opgesteld en zichtbaar op de pagina van de Impuls. Zie hier de actieve en komende Impulsen

Hoe vraag ik een Handprint Impuls aan? 

De meeste Impulsen staan voor korte tijd (meestal 1 week) open. Wees er op tijd bij. De Impulsaanvragen worden beoordeeld op volgorde van binnenkomst en tot het budget op is. Je vindt alle Impulsen in je dashboard. Op het moment dat de Impuls op ‘actief’ staat, verschijnt bij die Impuls een ‘vraag aan’ knop. Vul via deze knop het aanvraagformulier in en klik op ‘inzenden’. Binnen 10 werkdagen na sluiting van de Impuls ontvang je per mail de uitslag van de aanvraag.  

Wat zijn de voorwaarden om als organisatie een Impuls te starten? 

Impulsen kunnen door een organisatie worden starten vanaf een bedrag van €50.000,- Ook kan een organisatie meedoen aan een reeds geplande impuls. Ieder jaar streven we naar landelijke, thematische impulsen op de transitiethema’s zorg, energie, voedsel en armoedebestrijding.