FAQ

Hoe werkt de Social Handprint?

De Social Handprint visualiseert en monetariseert de positieve bijdrage van een organisatie aan de Sustainable Development Goals. In de Social Handprint laat je zien wat je doet, en wat daarvan het maatschappelijk rendement is.

Wij nemen je mee door een vragenlijst waarbij je laagdrempelig alle bedrijfs- en externe activiteiten kunt aanvinken die invloed hebben op een duurzame en sociale samenleving. Bedrijfsactiviteiten zijn gekoppeld aan indicatoren. Deze indicatoren hebben soms zowel persoonlijk effecten, bedrijfseffecten als maatschappelijk effecten. De vertaalslag naar euro’s is mogelijk door gebruik te maken van Maatschappelijke Kosten Baten Analyses (MKBA), wetenschappelijke bronnen en landelijke gemiddelden. De optelsom per gewaardeerde indicator geeft je totale impactwaarde weer.

Wat heb ik aan een Social Handprint?

De Social Handprint is te gebruiken voor de volgende doeleinden:

  • Als impactmeting: geeft goed inzicht in de maatschappelijke prestatie van je bedrijf en hoe daar op te sturen (= impact managen);
  • Als onderdeel van je maatschappelijk jaarverslag;
  • Bij aanbestedingen en een eventuele social return verplichting;
  • Naar medewerkers en ketenpartners om te laten zien hoe je aan werelddoelen bijdraagt.

Is de Social Handprint een keurmerk?

Hoewel de Social Handprint geen keurmerk is, is in dit model wel ruimte om bestaande keurmerken zoals ISO, PSO etc. aan te leveren ter ondersteuning en validatie.

Hoeveel kost de Social Handprint?

Wat doet MAEX?

MAEX helpt organisaties maatschappelijke impact maken, meten en managen. Enerzijds ondersteunt MAEX in in het zichtbaar maken van sociale impact aan de hand van de Social Handprint. Anderzijds stimuleren wij bedrijven, overheden en fondsen te investeren in initiatieven.

Hiertoe heeft MAEX drie tools:

  • MAEX Impuls: via de MAEX Impuls kunnen bedrijven, overheden en fondsen efficiënt geld doneren op basis van impact. Ook kunnen zij via de MAEX Impuls mensen en/of kennis beschikbaar stellen, om zo bijvoorbeeld invulling te geven aan een social return verplichting.
  • Impact analyse: via een impactanalyse biedt MAEX inzicht in de impact van sociale initiatieven in een bepaald gebied of thema
  • MAEX Platforms: met een impact abonnement verkrijgen partners een eigen infrastructuur op maat om samenwerking op de SDG’s te bevorderen. Eén keer per jaar maakt MAEX van alle op dat platform staande initiatieven een impactanalyse. Bedrijven kunnen ook een platform op maat inkopen en daarmee laten zien welke organisaties zij steunen.

Wat is de relatie tussen MAEX en Social Handprint

De Social Handprint is een product van MAEX. In 2019 heeft MAEX de Social Handprint ontwikkeld voor maatschappelijke initiatieven en sociale ondernemingen. Inmiddels heeft MAEX meer dan 2000 Social Handprints gemaakt. Omdat er veel vragen van bedrijven kwamen is MAEX in 2021 gestart met een aparte module voor MKB bedrijven.

Waarom zou ik begeleiding vanuit MAEX inkopen?

Hoewel de vragenlijst zo logisch en helder mogelijk is ingericht, is het goed denkbaar dat je behoefte hebt aan meer uitleg of voorbeelden, tips over het gebruik etc. Is dit je eerste impact visualisatie en wil je zo efficiënt mogelijk door de vragen heen? Dan raden wij je aan ondersteuning in te kopen. Een impactmanager kan je tijdens het invullen ondersteunen en/of je rapport met je bespreken.

Hoe vaak moet ik mijn Social Handprint updaten?

We raden aan om jouw Social Handprint elk jaar te updaten. Zo zie je hoe jouw onderneming er op dat moment voorstaat en de veranderingen t.o.v. het voorgaande jaar!

Controleren jullie de gegevens die ik aanlever?

Nee, MAEX toetst nadrukkelijk niet of de gegevens naar waarheid zijn ingevuld. Dat is de verantwoordelijkheid van de ondernemingen. Wel worden de gegevens steekproefsgewijs gecontroleerd en wordt bij onduidelijkheden contact met de onderneming opgenomen.

Hoeveel tijd kost het gemiddeld om een Social Handprint te maken?

De benodigde tijd is sterk afhankelijk van de grootte van je onderneming, de beschikbaarheid van de gegevens en het aantal personen dat de vragenlijst invult. Een reële inschatting komt uit op 3 tot 5 uur.

Wat gebeurt met de informatie die een bedrijf aanlevert bij aankoop van een Social Handprint?

Met het aanmaken van een Social Handprint gaan bedrijven akkoord met onze algemene voorwaarden. Bedrijven zijn zelf verantwoordelijk voor het juist invullen van de gegevens. De aangeleverde data worden gebruikt om de impactmeting uit te voeren en de Social Handprint te maken. De data worden geanonimiseerd gebruikt voor het maken van benchmark analyses. Hiermee kunnen bedrijven zien hoe ze scoren t.o.v. andere bedrijven in hun branche of sector. Externe partners verkrijgen geen toegang tot de data of privacygevoelige gegevens.

Lees meer in onze algemene voorwaarden en onze privacy policy.

Waarom doen jullie benchmarks?

Een monetaire waarde toekennen aan maatschappelijke impact maakt het niet alleen concreet en herkenbaar, maar ook vergelijkbaar. Dit is concreet toepasbaar in de benchmarks per branche. Zo krijg je gevoel van waar je onderneming staat ten opzichte van anderen.

Wat zegt de waarde in euro's?

De impactwaarde is het totale bedrag wat belanghebbenden tezamen besparen of in de reguliere economie bereid zijn te betalen voor de aangeboden diensten en bijbehorende effecten, uitgedrukt in euro's. Dit bedrag is een indicatie en baseert zich op externe bronnen, MKBA's, wetenschappelijke onderzoeken, maatschappelijke prijslijsten, landelijke gemiddelden etc. De daadwerkelijke waarde van een specifieke situatie kan daarom afwijken van deze indicatie.

Waarom is uitdrukken in euro's van belang?

Om de verschillende zachte en harde maatschappelijke waarden, zoals mentaal welzijn, ongelijkheid, beplanting en CO2 besparing ten opzichte van elkaar te kunnen uitdrukken (zie de visualisatie van de Social Handprint) wordt elke indicator voorzien van een waarde in euro’s. Hierdoor kan de som van de  totale maatschappelijke prestatie worden gemaakt.

Hoe verhoudt de Social Handprint MKB zich tot de Social Handprint voor initiatieven?

Het raamwerk van de Social Handprint MKB en de Social Handprint voor initiatieven komt overeen. Allebei zijn ze gebaseerd op de SDG’s en wordt de maatschappelijke impact in euro’s uitgedrukt. Hoewel er dwarsverbanden zijn en indicatoren overeenkomen, zijn veel nieuwe indicatoren ontwikkeld en aangepast om zo goed mogelijk aan te sluiten op de wensen en behoeften van het MKB.

Kan ik het invullen van de vragenlijst pauzeren?

De vragenlijst is op ieder moment af te sluiten en te hervatten. Je ingevulde gegevens worden automatisch opgeslagen als je uitlogt. Zodra je op een later moment weer inlogt, ga je verder waar je bent gebleven.

Kan ik de ingevulde gegevens aanpassen?

Je kan alle ingevulde gegevens tussendoor aanpassen, tot het moment dat je de vragenlijst definitief inlevert. Neem contact met ons op als ingrijpende veranderingen nodig zijn.

Ik mis iets in het model, waar kan ik dit aangeven?

De Social Handprint is een lerend model. Dit betekent dat wij ons model door het jaar heen blijven ontwikkelen naar aanleiding van nieuwe kennis en inzichten. Jouw (inhoudelijke) feedback stellen wij daarom erg op prijs. Neem hiervoor contact op met ons via info@socialhandprint.com

Hoe kan ik de Social Handprint delen met anderen?

Je ontvangt jouw Social Handprint als pdf in je browser of je download het document in het dashboard van je account op www.socialhandprint.com. In je dashboard vind je ook het document ‘Van meten naar actie’, waarin tips staan over het interne en externe gebruik van de Social Handprint.

Wat is de relatie tussen de Social Handprint en de Sustainable Development Goals (SDG's)?

De Social Handprint is een impactvisualisatie van de positieve impact die jouw bedrijf op de samenleving maakt, ofwel de maatschappelijk identiteit van jouw bedrijf. Alle interne en externe activiteiten die jouw bedrijf ontplooit om bij te dragen aan een betere wereld komen in beeld gerelateerd aan de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen / Sustainable Development Goals (SDG’s). Omdat de SDG’s door steeds meer profit en non profit organisaties worden gebruikt om te werken aan een betere wereld, is er een standaard nodig! 

Mijn onderneming heeft minder dan 8 personen in dienst, is dit van invloed op de Social Handprint?

Uit de feedback van deelnemende bedrijven in de pilot blijkt dat bedrijven met minder dan 8 werknemers, vaak te weinig ondernemen op maatschappelijk gebied om  dit te meten met de Social Handprint. Indien jouw bedrijf daar wel behoefte aan heeft, of wanneer je juist veel aan duurzaamheid en sociale opgaven doet, is ons product uiteraard wel geschikt om je social impact te meten.

Mijn onderneming valt niet binnen het MKB, werkt de Social Handprint dan nog voor mij?

Hoewel de Social Handprint MKB zich focust op MKB, hebben ook bedrijven en (semi)publieke organisaties aan onze pilot meegedaan met meer dan 250 mensen in dienst. Zij konden hun activiteiten goed kwijt in de Social Handprint. Wij verwachten dat dit voor jouw onderneming ook geldt.

Waarom is de Social Handprint alleen voor dienstverlenende mkb beschikbaar?

Het is de ambitie van MAEX om een impactvisualisatie voor alle mkb te kunnen maken. Dienstverlenende bedrijven zijn het eerste segment waarvoor de tool in november 2022 op de markt komt. Voor productiebedrijven wordt de ontwikkeling voortgezet en naar verwachting kunnen we in 2023 de Social Handprint ook maken voor diverse productiebedrijven.

We helpen je graag verder

Peter van der Hem

Peter van der Hem

impactmanager
+31681456780
peter@socialhandprint.com