Overheidsinstellingen

Maatschappelijke impact in beeld

Hoe groot is de Brede Welvaart in jouw regio, provincie of gemeente? En wie dragen daar allemaal aan bij? 

In ieder geval de vele buurtinitiatieven, bewonerscollectieven en wijkcoöperaties. En ook maatschappelijke instellingen en bedrijven leveren maatschappelijke impact.  

Social Handprint biedt een uniek inzicht in de impact van organisaties uit jouw regio.  

Inzicht en Impulsen 

Social Handprint biedt jou een uniek overzicht van de organisaties in jouw regio en de waarde die zij leveren op de 17 Sustainable Development Goals via een eigen platform. Social Handprint biedt je de mogelijkheid om met Handprint Impuls een subsidie direct aan de maatschappelijke initiatieven toe te kennen. Daarmee komt de bestaanszekerheid van deze sociale infrastructuur dichterbij en wordt inzichtelijk welke maatschappelijke waarde een subsidie oplevert. 

Handprint Meting

De Handprint Meting legt organisaties langs de internationale meetlat van Sustainable Development Goals. Als overheidsinstelling krijgt je inzicht in de waarde die in jouw gebied of op jouw thema geleverd wordt en door wie. De Handprint Meting geeft je de mogelijkheid om als overheid te sturen op impact. Bij inkoop en met subsidies. Ook geeft het je de mogelijkheid om direct in de samenleving te investeren op basis van impact.

Handprint Insights

Social Handprint helpt verschillende gemeenten, provincies, en departementen via een eigen Handprint platform en impactrapportages. Je krijgt inzichten in de maatschappelijke impact van organisaties in jouw werkveld of jouw regio.

Waar brede welvaart een algemene intentie uitspreekt, vertaalt de SDG-agenda deze in doelen voor 2030.

Kim Putters, Voorzitter SER

Wij helpen je graag verder