Terug naar overzicht 28 februari 2024

Delft is een stad met veel historie, maar ook een stad waar veel geschiedenis geschreven wordt

Delft is een stad met veel historie, maar ook een stad waar veel geschiedenis geschreven wordt. Delftologie koppelt de kennis over het verleden aan een actieve invulling van de toekomst van de stad en geeft bewoners van delft zicht op een duurzame toekomst. Zo geeft Delftologie trainingen over een gezonde levensstijl om inwoners aan het denken te zetten over hun toekomst. En vooral op wat zij daar, samen met anderen, zelf aan kunnen bijdragen.  

Lees meer over Delftologie