Terug naar overzicht 28 februari 2024

Dutch National Portrait Gallery streeft naar waardering voor portretkunst in verleden, heden en toekomst en brengt daarbij de mens in al haar aspecten in beeld

Dutch National Portrait Gallery streeft naar waardering voor portretkunst in verleden, heden en toekomst en brengt daarbij de mens in al haar aspecten in beeld. De gallery portretteert helden, doden, levenden, maar ook schurken en zij die afwijken van de norm. Alle mogelijke verschillen en overeenkomsten worden getoond en gezien. Dat is de kracht van portretkunst zoals Dutch National Portrait Gallery die uitdraagt. 

Via portretten leren mensen over de geportretteerde, over de maker – en vooral over onszelf. Dutch National Portrait Gallery draagt met haar kunst- en educatieve programmering bij aan erkenning en waardering van de mens, zonder waardeoordeel, in een inclusieve Amsterdamse samenleving waarin bewoners in plaats van op zoek te gaan naar de bevestiging van het eigen gelijk, waardering hebben voor elkaar en elkaars verschillende achtergronden en verhalen. En dat maakt impact. Bekijk hieronder de Social Handprint van de Portrait Gallery.

Lees meer over Portrait Gallery