Controleren jullie de gegevens die ik aanlever?

04-08-2022

Nee, MAEX toetst nadrukkelijk niet of de gegevens naar waarheid zijn ingevuld. Dat is de verantwoordelijkheid van de ondernemingen. Wel worden de gegevens steekproefsgewijs gecontroleerd en wordt bij onduidelijkheden contact met de onderneming opgenomen.

We helpen je graag verder

Peter van der Hem

Peter van der Hem

impactmanager
+31681456780
peter@socialhandprint.com