Terug naar overzicht

Kan ik met de Social Handprint inzicht krijgen in de maatschappelijke waarde van een subsidie of donatie?

04 augustus 2022

Ja, inzicht in de maatschappelijke waarde van een subsidie of donatie kan worden verkregen door  : 

  1. Een Social Handprint Meting als voorwaarde voor een subsidie of donatie te stellen te stellen;
  2. Een Social Handprint Meting als verantwoording te verplichten;
  3. Een subsidie of donatie te koppelen aan de ‘Handprint Impuls’, waarmee een groep van maatschappelijke organisaties kan worden bereikt. Na afloop van de Impuls, zodra de donaties zijn uitgekeerd, kan van de totale impact waaraan met een subsidie of donatie (via de Impuls) wordt bijdragen, een impact rapportage worden gemaakt.