€35.000
€35.000
27 juni3 juli

MAEX Impuls Gelderland 2023 ronde 1

Voorwaarden

 • Jouw initiatief levert maatschappelijke waarde en een bijdrage aan ontmoeting en verbinding tussen burgers in de regio Gelderland.
 • Je initiatief draagt primair bij aan SDG 1 (armoedebestrijding), SDG 3 (goede gezondheid en welzijn), SDG 5 (gendergelijkheid), SDG 10 (ongelijkheid verminderen) en/of SDG 11 (duurzame steden en gemeenschappen).
 • Het MAEX profiel is compleet en up-to-date. Bekijk onder stap 1 wat dit betekent.
 • De donatie is bedoeld voor het duurzaam versterken van de organisatiekracht van het initiatief.
 • De gevraagde donatie bedraagt minimaal €500,- en maximaal €2500,-. Een dekkingsplan moet worden toegevoegd in de aanvraag in het geval dat het benodigd bedrag hoger is dan €2500,-.
 • Het aanvraagformulier voor de MAEX Impuls is compleet ingevuld. Indien er geen KvK registratie is, is het meesturen van een legitimatiebewijs verplicht.
 • De donatie dient binnen 4 maanden na toekenning uitgegeven te worden. De besteding moet verantwoord worden middels het plaatsen van een nieuwsbericht op het MAEX profiel.
 • Een eerder ontvangen Impuls moet verantwoord zijn met een nieuwsbericht op het MAEX profiel. Is dit niet het geval, dan wordt de aanvraag afgewezen.
 • Indien het initiatief in de afgelopen 4 maanden een andere MAEX Impuls heeft ontvangen, kan er niet eenzelfde aanvraag worden toegekend voor de MAEX Impuls Gelderland.
 • Een initiatief kan maximaal twee Impuls toekenningen per kalenderjaar ontvangen, mits het verschillende Impulsen zijn.
 • Lokale initiatieven die onderdeel uitmaken van een landelijke organisatie, kunnen afzonderlijk een Impuls aanvraag indienen. Per Impuls ronde worden maximaal 2 aanvragen per landelijke organisatie toegekend.

Impulsregels

Algemene regels bij het aanvragen van een Impulsdonatie

 1. Het aanvraagformulier is volledig ingevuld;
 2. De aanvragen worden beoordeeld op basis van binnenkomst; wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Aanvragen worden alleen meegenomen in de beoordeling wanneer er nog budget beschikbaar is; 
 3. De donatie is bedoeld voor het toekomstbestendig maken van het initiatief. Dit wil zeggen dat de Impuls is bedoeld voor het structureel versterken/professionaliseren van de organisatie van het initiatief. De donatie is dus niet bedoeld voor het opstarten van een initiatief, voor projecten, of voor reguliere kosten. Bekijk hier voorbeelden van toekenningen en afwijzingen;
 4. De donatie dient binnen 4 maanden na toekenning te worden uitgegeven. De besteding moet worden verantwoord door middel van een korte enquête;  
 5. Eerder ontvangen Impulsen (meer dan 4 maanden geleden) moeten zijn verantwoord. Is dit niet het geval, wordt de aanvraag afgewezen;  
 6. Indien het initiatief in de afgelopen 4 maanden een eerdere Handprint Impuls heeft ontvangen, kan er niet eenzelfde aanvraag worden toegekend voor deze Handprint Impuls;   
 7. Een initiatief kan maximaal 2 Impulstoekenningen per kalenderjaar ontvangen, mits het verschillende Impulsen zijn; 
 8. Lokale initiatieven die onderdeel uitmaken van een landelijke organisatie, kunnen afzonderlijk een Impulsaanvraag indienen. Per Impulsronde worden maximaal 2 aanvragen per landelijke organisatie toegekend;  
 9. Met het indienen van de aanvraag gaat het initiatief akkoord met het delen van diens e-mailadres met de donateur.