€73.000
€73.000
17 oktober18 oktober

Impuls Armoedebestrijding

Voorwaarden

 • Als maatschappelijk initiatief in Nederland wordt er vanuit de kern bijgedragen aan SDG 1 - Armoedebestrijding, op lokaal niveau (wijk en/of buurt). Voorbeelden van kernactiviteiten van het initiatief zijn: A) Bieden van financiële ondersteuning. Denk aan het bieden van schuldhulpverlening tot zorgen voor financiële zelfredzaamheid. B) Ondersteunen van individuen met huisvesting en mobiliteit. C) Beschikbaar stellen van levensmiddelen en/of consumentenartikelen.
 • Het MAEX profiel is compleet en up-to-date. Dit betekent: A) Een Social Handprint Uitgebreid over 2022 met een prognose voor 2023. B) De juiste fase is aangegeven; de doorgroeifase of verder. C) De behoefte aan geld is aangegeven op het MAEX-profiel. Wanneer aan deze 3 punten wordt voldaan, kan de aanvraag in behandeling worden genomen.
 • In de aanvraag wordt toegelicht hoe de organisatiekracht van het initiatief duurzaam wordt versterkt en wat het gewenste effect daarvan is.
 • De bijdrage van de MAEX Impuls bedraagt minimaal €1.000,- en maximaal €5.000,-.
 • In de aanvraag wordt kort toegelicht hoe het benodigde bedrag zal worden besteed. Daarnaast wordt er een begroting van de kosten toegevoegd (maximaal 150 woorden). Neem daarin op welk bedrag aan welke partijen wordt besteed. Een dekkingsplan moet worden toegevoegd in de aanvraag in het geval dat het benodigd bedrag hoger is dan €5000,.
 • Het aanvraagformulier voor de MAEX Impuls is compleet en indien nodig van een legitimatiebewijs voorzien (wanneer er geen KvK registratie beschikbaar is).
 • Een eerder ontvangen MAEX Impuls is verantwoord met een nieuwsbericht op het MAEX profiel. Is dit niet het geval, dan wordt de aanvraag afgewezen.
 • Indien het initiatief in de afgelopen 6 maanden een MAEX Impuls heeft ontvangen, kan er niet eenzelfde aanvraag worden toegekend voor de Impuls Armoedebestrijding.
 • Een initiatief kan maximaal twee Impuls toekenningen per jaar ontvangen.

Impulsregels

Algemene regels bij het aanvragen van een Impulsdonatie

 1. Het aanvraagformulier is volledig ingevuld;
 2. De aanvragen worden beoordeeld op basis van binnenkomst; wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Aanvragen worden alleen meegenomen in de beoordeling wanneer er nog budget beschikbaar is; 
 3. De donatie is bedoeld voor het toekomstbestendig maken van het initiatief. Dit wil zeggen dat de Impuls is bedoeld voor het structureel versterken/professionaliseren van de organisatie van het initiatief. De donatie is dus niet bedoeld voor het opstarten van een initiatief, voor projecten, of voor reguliere kosten. Bekijk hier voorbeelden van toekenningen en afwijzingen;
 4. De donatie dient binnen 4 maanden na toekenning te worden uitgegeven. De besteding moet worden verantwoord door middel van een korte enquête;  
 5. Eerder ontvangen Impulsen (meer dan 4 maanden geleden) moeten zijn verantwoord. Is dit niet het geval, wordt de aanvraag afgewezen;  
 6. Indien het initiatief in de afgelopen 4 maanden een eerdere Handprint Impuls heeft ontvangen, kan er niet eenzelfde aanvraag worden toegekend voor deze Handprint Impuls;   
 7. Een initiatief kan maximaal 2 Impulstoekenningen per kalenderjaar ontvangen, mits het verschillende Impulsen zijn; 
 8. Lokale initiatieven die onderdeel uitmaken van een landelijke organisatie, kunnen afzonderlijk een Impulsaanvraag indienen. Per Impulsronde worden maximaal 2 aanvragen per landelijke organisatie toegekend;  
 9. Met het indienen van de aanvraag gaat het initiatief akkoord met het delen van diens e-mailadres met de donateur.