€60.000
€60.000
30 maart3 april

MAEX impuls Haaglanden 2020

Voorwaarden

 • Je MAEX profiel is compleet en up-to-date.
 • Je hebt het afgelopen jaar geen MAEX Impuls ontvangen.
 • Je initiatief levert maatschappelijke waarde en een bijdrage aan de leefbaarheid en vitaliteit in regio Haaglanden (gemeente Delft, Den Haag, Lansingerland, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Voorschoten, Wassenaar, Westland en Zoetermeer).
 • De aanvraag is bedoeld om bestaande initiatieven verder te professionaliseren en door te ontwikkelen.
 • Je vraagt een bijdrage aan van minimaal €500,- tot maximaal €2.500,-.
 • Voeg een korte inschatting van de kosten toe.
 • Je aanvraagformulier voor een Impuls Haaglanden moet compleet ingevuld zijn.
 • De donatie moet binnen 4 maanden na toekenning uitgegeven zijn.
 • Als de aanvraag voor de MAEX Impuls is gehonoreerd is, plaats je er een evaluatie over op je profiel.

Impulsregels

Algemene regels bij het aanvragen van een Impulsdonatie

 1. Het aanvraagformulier is volledig ingevuld;
 2. De aanvragen worden beoordeeld op basis van binnenkomst; wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Aanvragen worden alleen meegenomen in de beoordeling wanneer er nog budget beschikbaar is; 
 3. De donatie is bedoeld voor het toekomstbestendig maken van het initiatief. Dit wil zeggen dat de Impuls is bedoeld voor het structureel versterken/professionaliseren van de organisatie van het initiatief. De donatie is dus niet bedoeld voor het opstarten van een initiatief, voor projecten, of voor reguliere kosten. Bekijk hier voorbeelden van toekenningen en afwijzingen;
 4. De donatie dient binnen 4 maanden na toekenning te worden uitgegeven. De besteding moet worden verantwoord door middel van een korte enquête;  
 5. Eerder ontvangen Impulsen (meer dan 4 maanden geleden) moeten zijn verantwoord. Is dit niet het geval, wordt de aanvraag afgewezen;  
 6. Indien het initiatief in de afgelopen 4 maanden een eerdere Handprint Impuls heeft ontvangen, kan er niet eenzelfde aanvraag worden toegekend voor deze Handprint Impuls;   
 7. Een initiatief kan maximaal 2 Impulstoekenningen per kalenderjaar ontvangen, mits het verschillende Impulsen zijn; 
 8. Lokale initiatieven die onderdeel uitmaken van een landelijke organisatie, kunnen afzonderlijk een Impulsaanvraag indienen. Per Impulsronde worden maximaal 2 aanvragen per landelijke organisatie toegekend;  
 9. Met het indienen van de aanvraag gaat het initiatief akkoord met het delen van diens e-mailadres met de donateur.