€13.000
€13.000
8 juli11 juli

MAEX Impuls Zeeland 2019

Ben jij een Zeeuws initiatief en wil je je organisatie versterken?

Via de MAEX Impuls Zeeland kun je als jouw initiatief op de MAEX Zeeland staat een aanvraag doen voor ondersteuning van jouw organisatie, zodat je jouw activiteiten kunt blijven doen en zelfs beter kunt doen. Denk daarbij aan exploitatie- en organisatiekosten zoals :* verbetering zichtbaarheid, bekendheid, marketing/communicatie* verbeteren financiële administratie of wijze van financiering* verbeteren / versterken backoffice* verbeteren positionering of strategie* training van medewerkers of vrijwilligers* projecten of activiteiten die bijdragen aan bovenstaande.

Wil je een aanvraag doen? Lees hieronder eerst goed de voorwaarden en criteria om mee te doen. De Impuls is er voor initiatieven die al een tijdje bezig zijn en hun organisatie willen verbeteren.

De periode van openstelling voor aanvragen is van 8 juli 9:00uur tot en met 11 juli 9:00uur 2019. Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst in behandeling genomen. Aanvragen kunnen alleen worden meegenomen in de beoordeling indien er nog budget beschikbaar is.

Voorwaarden

 • Je initiatief versterkt de leefbaarheid in Zeeland en je hebt een compleet profiel op de MAEX Zeeland. Dat betekent dat er ook nieuwsberichten op staan en reacties en waarderingen van gebruikers.
 • Je doet een aanvraag voor het professionaliseren en continueren van de organisatiekracht en licht dit toe (het is dus niet bedoeld voor de start van je initiatief.
 • Je vraagt een bijdrage aan van €500,- tot maximaal €2.500,-.
 • Specificeer kort hoe je het benodigd bedrag zult besteden. Mocht je meer nodig hebben dan laat je zien hoe je van plan bent het overige deel te financieren (met een dekkingsplan).
 • Je voegt een kostenraming toe in maximaal 150 woorden. Neem daarin op welk bedrag aan welke partijen wordt uitgegeven.
 • Je aanvraagformulier in de MAEX is compleet en indien nodig van een legitimatiebewijs voorzien (als je geen KvK registratie hebt).
 • Als de aanvraag gehonoreerd is plaats je een evaluatie op je profiel. De donatie dient uitgegeven te zijn binnen 4 maanden na toekenning.

Impulsregels

Algemene regels bij het aanvragen van een Impulsdonatie

 1. Een community lidmaatschap bij Social Handprint is vereist om toegang te hebben tot de tooling, zoals de Handprint Meting en de Impuls;
 2. Het aanvraagformulier voor de Impuls is volledig ingevuld. Bekijk hier voorbeeldvragen;
 3. De aanvragen worden beoordeeld op basis van binnenkomst; wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Aanvragen worden alleen meegenomen in de beoordeling wanneer er nog budget beschikbaar is; 
 4. De donatie is bedoeld voor het toekomstbestendig maken van het initiatief. Dit wil zeggen dat de Impuls is bedoeld voor het structureel versterken/professionaliseren van de organisatie van het initiatief. De donatie is dus niet bedoeld voor het opstarten van een initiatief, voor projecten, of voor reguliere kosten. Bekijk hier voorbeelden van toekenningen en afwijzingen;
 5. De donatie dient binnen 4 maanden na toekenning te worden uitgegeven. De besteding moet worden verantwoord door middel van een korte enquête;  
 6. Eerder ontvangen Impulsen (meer dan 4 maanden geleden) moeten zijn verantwoord. Is dit niet het geval, wordt de aanvraag afgewezen;  
 7. Indien het initiatief in de afgelopen 4 maanden een eerdere Handprint Impuls heeft ontvangen, kan er niet eenzelfde aanvraag worden toegekend voor deze Handprint Impuls;   
 8. Een initiatief kan maximaal 2 Impulstoekenningen per kalenderjaar ontvangen, mits het verschillende Impulsen zijn; 
 9. Lokale initiatieven die onderdeel uitmaken van een landelijke organisatie, kunnen afzonderlijk een Impulsaanvraag indienen. Per Impulsronde worden maximaal 2 aanvragen per landelijke organisatie toegekend;  
 10. Met het indienen van de aanvraag gaat het initiatief akkoord met het delen van diens e-mailadres met de donateur. Er wordt nooit zonder toestemming over het initiatief gepubliceerd door de donateur.