€34.000
€34.000
3 oktober10 oktober

MAEX Impuls Amsterdam 2019

Ben jij een Amsterdams initiatief en wil je je organisatie versterken?

Via de Amsterdam Impuls kun je als jouw initiatief op de MAEX Amsterdam staat een aanvraag doen voor ondersteuning van jouw organisatie, zodat je jouw activiteiten kunt blijven doen en zelfs beter kunt doen. Denk daarbij aan exploitatie- en organisatiekosten zoals :* verbetering zichtbaarheid, bekendheid, marketing/communicatie* verbeteren financiële administratie of wijze van financiering* verbeteren / versterken backoffice* verbeteren positionering of strategie* training van medewerkers of vrijwilligers* projecten of activiteiten die bijdragen aan bovenstaande.

Wil je een aanvraag doen? Lees hieronder eerst goed de voorwaarden en criteria om mee te doen. De Impuls is er voor initiatieven die al een tijdje bezig zijn en hun organisatie willen verbeteren. Wil je een aanvraag doen voor een eenmalig evenement? Of heb je een buurtinitiatief dat nog een plan is of pas net is gestart, dan kun je een donatie aanvragen via de lokale fondsen onder de koepel Mensen Maken Amsterdam

Let op: De periode van openstelling voor aanvragen is van 3 oktober juni 10:00uur tot en met 10 oktober 10:00uur 2019. In verband met het grote aantal aanvragen tijdens eerdere rondes worden alleen de eerste 20 aanvragen op volgorde van binnenkomst in behandeling genomen. Je kunt één keer per jaar een aanvraag doen voor een Impuls. Heb je eerder een Amsterdam Impuls ontvangen? Dan kan je nu geen aanvraag doen behalve als de vorige ontvangen Impuls meer dan een jaar geleden is.

Voorwaarden

 • Je initiatief is van betekenis voor de stad. Het levert maatschappelijke en/of culturele waarde en een bijdrage aan de leefbaarheid en vitaliteit in Amsterdam (breed op alle maatschappelijke onderwerpen en cultuur).
 • De doelgroep van je initiatief is breder dan 1 stadsdeel en je initiatief heeft geen eenmalig karakter.
 • Je MAEX profiel is compleet en up-to- date. Dat betekent dat er ook recente nieuwsberichten en minimaal 3 reacties en waarderingen van gebruikers op staan. De aanvraag wordt pas in behandeling genomen wanneer het MAEX profiel compleet en up-to- date is. Je hebt daarnaast nog niet eerder een Impuls ontvangen of is dit minimaal een jaar geleden.
 • Je doet een aanvraag voor het professionaliseren en continueren van de organisatiekracht en licht dit toe (het is dus niet bedoeld voor de start van je initiatief).
 • Je vraagt een bijdrage aan van €500, tot maximaal €2500,-.
 • Specificeer kort hoe je het benodigd bedrag zult besteden. Mocht je meer nodig hebben dan laat je zien hoe je van plan bent het overige deel te financieren (dekkingsplan).
 • Je voegt een kostenraming toe in maximaal 150 woorden. Neem daarin op welk bedrag aan welke partijen wordt uitgegeven.
 • Je aanvraagformulier in de MAEX is compleet en indien nodig van een legitimatiebewijs voorzien (als je geen KvK registratie hebt).
 • Als de aanvraag gehonoreerd is plaats je een evaluatie op je profiel. De donatie dient uitgegeven te zijn binnen 4 maanden na toekenning.

Impulsregels

Algemene regels bij het aanvragen van een Impulsdonatie

 1. Een community lidmaatschap bij Social Handprint is vereist om toegang te hebben tot de tooling, zoals de Handprint Meting en de Impuls;
 2. Het aanvraagformulier voor de Impuls is volledig ingevuld. Bekijk hier voorbeeldvragen;
 3. De aanvragen worden beoordeeld op basis van binnenkomst; wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Aanvragen worden alleen meegenomen in de beoordeling wanneer er nog budget beschikbaar is; 
 4. De donatie is bedoeld voor het toekomstbestendig maken van het initiatief. Dit wil zeggen dat de Impuls is bedoeld voor het structureel versterken/professionaliseren van de organisatie van het initiatief. De donatie is dus niet bedoeld voor het opstarten van een initiatief, voor projecten, of voor reguliere kosten. Bekijk hier voorbeelden van toekenningen en afwijzingen;
 5. De donatie dient binnen 4 maanden na toekenning te worden uitgegeven. De besteding moet worden verantwoord door middel van een korte enquête;  
 6. Eerder ontvangen Impulsen (meer dan 4 maanden geleden) moeten zijn verantwoord. Is dit niet het geval, wordt de aanvraag afgewezen;  
 7. Indien het initiatief in de afgelopen 4 maanden een eerdere Handprint Impuls heeft ontvangen, kan er niet eenzelfde aanvraag worden toegekend voor deze Handprint Impuls;   
 8. Een initiatief kan maximaal 2 Impulstoekenningen per kalenderjaar ontvangen, mits het verschillende Impulsen zijn; 
 9. Lokale initiatieven die onderdeel uitmaken van een landelijke organisatie, kunnen afzonderlijk een Impulsaanvraag indienen. Per Impulsronde worden maximaal 2 aanvragen per landelijke organisatie toegekend;  
 10. Met het indienen van de aanvraag gaat het initiatief akkoord met het delen van diens e-mailadres met de donateur. Er wordt nooit zonder toestemming over het initiatief gepubliceerd door de donateur.