€27.000
€27.000
3 juni10 juni

MAEX Impuls Haaglanden juni 2019

Voorwaarden

 • Je MAEX profiel is compleet en up-to-date. Dat betekent dat er ook nieuwsberichten op staan en minimaal 3 reacties en waarderingen van gebruikers. De aanvraag wordt pas in behandeling genomen wanneer het MAEX profiel compleet en up-to-date is. Je hebt daarnaast nog niet eerder een Impuls Haaglanden ontvangen.
 • Jouw initiatief levert maatschappelijke waarde en een bijdrage aan de leefbaarheid en vitaliteit in regio Haaglanden (gemeente Den Haag, Zoetermeer, Westland, Delft, Leidschendam-Voorburg, Voorschoten, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Wassenaar, Lansingerland en Midden-Delfland).
 • De aanvraag betreft het professionaliseren en continueren van de organisatiekracht en wordt toegelicht (het is dus niet bedoeld voor de start van je initiatief en je doet geen aanvraag voor materialen ed.).
 • Je vraagt een bijdrage aan van €500,- tot maximaal €2500,-. Mocht er meer nodig zijn dan wordt dat helder gemaakt hoe het overige deel dient te worden gefinancierd cq gefinancierd wordt (dekkingsplan).
 • Je voegt een kostenraming toe in maximaal 150 woorden. Neem daarin op welk bedrag aan welke partijen wordt uitgegeven.
 • Het aanvraagformulier in de MAEX is compleet en indien nodig van een legitimatiebewijs voorzien (als je geen KvK registratie hebt).
 • Als de aanvraag gehonoreerd is volgt een evaluatie op het profiel nadat het bedrag is uitgegeven. De donatie dient uitgegeven te zijn binnen 4 maanden na toekenning.

Impulsregels

Algemene regels bij het aanvragen van een Impulsdonatie

 1. Het aanvraagformulier is volledig ingevuld;
 2. De aanvragen worden beoordeeld op basis van binnenkomst; wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Aanvragen worden alleen meegenomen in de beoordeling wanneer er nog budget beschikbaar is; 
 3. De donatie is bedoeld voor het toekomstbestendig maken van het initiatief. Dit wil zeggen dat de Impuls is bedoeld voor het structureel versterken/professionaliseren van de organisatie van het initiatief. De donatie is dus niet bedoeld voor het opstarten van een initiatief, voor projecten, of voor reguliere kosten. Bekijk hier voorbeelden van toekenningen en afwijzingen;
 4. De donatie dient binnen 4 maanden na toekenning te worden uitgegeven. De besteding moet worden verantwoord door middel van een korte enquête;  
 5. Eerder ontvangen Impulsen (meer dan 4 maanden geleden) moeten zijn verantwoord. Is dit niet het geval, wordt de aanvraag afgewezen;  
 6. Indien het initiatief in de afgelopen 4 maanden een eerdere Handprint Impuls heeft ontvangen, kan er niet eenzelfde aanvraag worden toegekend voor deze Handprint Impuls;   
 7. Een initiatief kan maximaal 2 Impulstoekenningen per kalenderjaar ontvangen, mits het verschillende Impulsen zijn; 
 8. Lokale initiatieven die onderdeel uitmaken van een landelijke organisatie, kunnen afzonderlijk een Impulsaanvraag indienen. Per Impulsronde worden maximaal 2 aanvragen per landelijke organisatie toegekend;  
 9. Met het indienen van de aanvraag gaat het initiatief akkoord met het delen van diens e-mailadres met de donateur.