€45.000
€45.000
23 september30 september

MAEX Impuls Haaglanden 2018

De MAEX Impuls Haaglanden steunt initiatieven en sociale ondernemingen uit regio Haaglanden die hun organisatiekracht willen versterken, een onderdeel dat vaak moeilijk te financieren is.

Wil je financieel advies inkopen? Eindelijk iemand inhuren die een paar uur de administratie kan doen? Of op een andere manier jouw organisatie versterken? Via de MAEX Impuls kun jij een aanvraag doen, zodat je jouw activiteiten kunt blijven doen en zelfs beter kunt doen. Belangrijk is dat de opgedane kennis wordt ingebed in jouw organisatie. Huur met de Impuls dus bijvoorbeeld een administratiekracht in die vrijwilligers leert de administratie te doen. De Impuls is niet bedoeld voor het aanvragen van materialen of instrumenten.

We maken gebruik van de informatie op jouw profielpagina, zodat je zo min mogelijk aanvullende informatie hoeft te geven. Daarmee willen we de aanvraagprocedure zo snel en laagdrempelig mogelijk maken.

Let op dat de aanvragen op volgorde van binnenkomst worden beoordeeld, wie het eerst komt wie het eerst maalt. Aanvragen kunnen alleen worden meegenomen in de beoordeling indien er nog budget beschikbaar is. Onder de regio Haaglanden vallen de gemeenten: Delft, Den Haag, Lansingerland, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Voorschoten, Wassenaar, Westland en Zoetermeer.

Voorwaarden

 • Je MAEX profiel is compleet en up-to-date. Dat betekent dat er ook nieuwsberichten op staan en minimaal 3 reacties en waarderingen van gebruikers. De aanvraag wordt pas in behandeling genomen wanneer het MAEX profiel compleet en up-to-date is
 • Jouw initiatief levert maatschappelijke waarde en een bijdrage aan de leefbaarheid en vitaliteit in regio Haaglanden (gemeente Den Haag, Zoetermeer, Westland, Delft, Leidschendam-Voorburg, Voorschoten, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Wassenaar, Lansingerland en Midden-Delfland).
 • De aanvraag betreft het professionaliseren en continueren van de organisatiekracht en wordt toegelicht (het is dus niet bedoeld voor de start van je initiatief en je doet geen aanvraag voor materialen ed.).
 • De bijdrage is een bedrag van €500,- tot maximaal €2500,- . Gespecificeerd dient te worden hoe het benodigd bedrag zal worden besteed (welk bedrag wordt uitgegeven aan welke partij). Mocht er meer nodig zijn dan wordt dat helder gemaakt hoe het overige deel dient te worden gefinancierd cq gefinancierd wordt (dekkingsplan).
 • Als de aanvraag gehonoreerd is volgt een evaluatie op het profiel nadat het bedrag is uitgegeven. De donatie dient uitgegeven te zijn binnen 4 maanden na toekenning.
 • Het aanvraagformulier in de MAEX is compleet en indien nodig van een legitimatiebewijs voorzien (als je geen KvK registratie hebt).

Impulsregels

Algemene regels bij het aanvragen van een Impulsdonatie

 1. Een community lidmaatschap bij Social Handprint is vereist om toegang te hebben tot de tooling, zoals de Handprint Meting en de Impuls;
 2. Het aanvraagformulier voor de Impuls is volledig ingevuld. Bekijk hier voorbeeldvragen;
 3. De aanvragen worden beoordeeld op basis van binnenkomst; wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Aanvragen worden alleen meegenomen in de beoordeling wanneer er nog budget beschikbaar is; 
 4. De donatie is bedoeld voor het toekomstbestendig maken van het initiatief. Dit wil zeggen dat de Impuls is bedoeld voor het structureel versterken/professionaliseren van de organisatie van het initiatief. De donatie is dus niet bedoeld voor het opstarten van een initiatief, voor projecten, of voor reguliere kosten. Bekijk hier voorbeelden van toekenningen en afwijzingen;
 5. De donatie dient binnen 4 maanden na toekenning te worden uitgegeven. De besteding moet worden verantwoord door middel van een korte enquête;  
 6. Eerder ontvangen Impulsen (meer dan 4 maanden geleden) moeten zijn verantwoord. Is dit niet het geval, wordt de aanvraag afgewezen;  
 7. Indien het initiatief in de afgelopen 4 maanden een eerdere Handprint Impuls heeft ontvangen, kan er niet eenzelfde aanvraag worden toegekend voor deze Handprint Impuls;   
 8. Een initiatief kan maximaal 2 Impulstoekenningen per kalenderjaar ontvangen, mits het verschillende Impulsen zijn; 
 9. Lokale initiatieven die onderdeel uitmaken van een landelijke organisatie, kunnen afzonderlijk een Impulsaanvraag indienen. Per Impulsronde worden maximaal 2 aanvragen per landelijke organisatie toegekend;  
 10. Met het indienen van de aanvraag gaat het initiatief akkoord met het delen van diens e-mailadres met de donateur. Er wordt nooit zonder toestemming over het initiatief gepubliceerd door de donateur.