9 september9 september

Test MAEX Zeeland - Video Impuls

Voorwaarden

 • Je MAEX profiel is compleet en up-to-date. Dat betekent: een uitgebreide Social Handprint 2021 (en prognose 2022), de juiste fase is aangegeven en eerdere Impulsen zijn verantwoord middels een nieuwsbericht op het MAEX-profiel.
 • Je bent/hebt een maatschappelijk initiatief binnen de cultuursector in Zeeland.
 • Je hebt een idee waarvoor je het filmpje wil inzetten (bijvoorbeeld ter promotie van een evenement, werving van fondsen of vrijwilligers etc.).
 • De personen die het initiatief dragen (bijvoorbeeld vrijwilligers of jij als initiatiefnemers zelf) kunnen de boodschap van het initiatief enthousiast uitdragen en vinden het geen probleem om in beeld te komen (en gaan hiermee akkoord).
 • Jij en de anderen die gefilmd moeten worden zijn hiervoor beschikbaar tussen oktober en november.
 • Pre: je hebt een idee hoe je als initiatiefnemer jongeren kunt mobiliseren om mee te denken en/ of mee te doen.
 • De aanvraag betreft het duurzaam professionaliseren en versterken van de organisatiekracht en wordt toegelicht (het is dus niet bedoeld voor de start van je initiatief).
 • Je aanvraagformulier in MAEX is compleet en indien nodig van een legitimatiebewijs voorzien (als je geen KvK registratie hebt).
 • Als de aanvraag gehonoreerd is, plaats je een evaluatie op je profiel. De donatie dient uitgegeven te zijn binnen 4 maanden na toekenning.
 • De MAEX Video Impuls Zeeland wordt mogelijk gemaakt door de Provincie Zeeland. Al het materiaal is door de initiatieven vrij te gebruiken. Daar staat tegenover dat het materiaal dat wordt gemaakt door de Provincie Zeeland kan worden ingezet voor uitingen in o.a. sociale media, websites etc.

Impulsregels

Algemene regels bij het aanvragen van een Impulsdonatie

 1. Het aanvraagformulier is volledig ingevuld;
 2. De aanvragen worden beoordeeld op basis van binnenkomst; wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Aanvragen worden alleen meegenomen in de beoordeling wanneer er nog budget beschikbaar is; 
 3. De donatie is bedoeld voor het toekomstbestendig maken van het initiatief. Dit wil zeggen dat de Impuls is bedoeld voor het structureel versterken/professionaliseren van de organisatie van het initiatief. De donatie is dus niet bedoeld voor het opstarten van een initiatief, voor projecten, of voor reguliere kosten. Bekijk hier voorbeelden van toekenningen en afwijzingen;
 4. De donatie dient binnen 4 maanden na toekenning te worden uitgegeven. De besteding moet worden verantwoord door middel van een korte enquête;  
 5. Eerder ontvangen Impulsen (meer dan 4 maanden geleden) moeten zijn verantwoord. Is dit niet het geval, wordt de aanvraag afgewezen;  
 6. Indien het initiatief in de afgelopen 4 maanden een eerdere Handprint Impuls heeft ontvangen, kan er niet eenzelfde aanvraag worden toegekend voor deze Handprint Impuls;   
 7. Een initiatief kan maximaal 2 Impulstoekenningen per kalenderjaar ontvangen, mits het verschillende Impulsen zijn; 
 8. Lokale initiatieven die onderdeel uitmaken van een landelijke organisatie, kunnen afzonderlijk een Impulsaanvraag indienen. Per Impulsronde worden maximaal 2 aanvragen per landelijke organisatie toegekend;  
 9. Met het indienen van de aanvraag gaat het initiatief akkoord met het delen van diens e-mailadres met de donateur.