17 maart31 maart

MAEX Impuls Hulp bij financiële vraagstukken

Voorwaarden

 • Je MAEX profiel is compleet en up-to-date. Dat betekent dat je de hele vragenlijst (inclusief een uitgebreide impact meting (level 2 Social Handprint) die naar het profiel leidt hebt ingevuld.
 • Jouw initiatief levert waarde op een of meerdere van de volgende thema’s (SDG’s): armoedebestrijding (SDG 1), goede gezondheid (SDG 3), kwaliteitsonderwijs (SDG 4), gendergelijkheid (SDG 5) en/of waardig werk en economische groei (SDG 8).
 • Beschrijf in 150 woorden waarom jij deze hulp kan gebruiken.
 • Geef in de beschrijving aan hoeveel uur jij inschat dat de professional van DPA kan besteden aan jouw aanvraag. De professional van DPA moet minimaal 10 uur aan jouw aanvraag kunnen besteden.
 • De aanvraag moet gericht zijn op het verbeteren van de organisatiekracht van het initiatief.
 • Jouw initiatief moet gevestigd zijn en/of activiteiten uitvoeren in de gemeente Amsterdam.
 • Als de hulp geleverd is dien je d.m.v. een nieuwsbericht een korte verantwoording te schrijven. Liefst samen met de professional.

Impulsregels

Algemene regels bij het aanvragen van een Impulsdonatie

 1. Het aanvraagformulier is volledig ingevuld;
 2. De aanvragen worden beoordeeld op basis van binnenkomst; wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Aanvragen worden alleen meegenomen in de beoordeling wanneer er nog budget beschikbaar is; 
 3. De donatie is bedoeld voor het toekomstbestendig maken van het initiatief. Dit wil zeggen dat de Impuls is bedoeld voor het structureel versterken/professionaliseren van de organisatie van het initiatief. De donatie is dus niet bedoeld voor het opstarten van een initiatief, voor projecten, of voor reguliere kosten. Bekijk hier voorbeelden van toekenningen en afwijzingen;
 4. De donatie dient binnen 4 maanden na toekenning te worden uitgegeven. De besteding moet worden verantwoord door middel van een korte enquête;  
 5. Eerder ontvangen Impulsen (meer dan 4 maanden geleden) moeten zijn verantwoord. Is dit niet het geval, wordt de aanvraag afgewezen;  
 6. Indien het initiatief in de afgelopen 4 maanden een eerdere Handprint Impuls heeft ontvangen, kan er niet eenzelfde aanvraag worden toegekend voor deze Handprint Impuls;   
 7. Een initiatief kan maximaal 2 Impulstoekenningen per kalenderjaar ontvangen, mits het verschillende Impulsen zijn; 
 8. Lokale initiatieven die onderdeel uitmaken van een landelijke organisatie, kunnen afzonderlijk een Impulsaanvraag indienen. Per Impulsronde worden maximaal 2 aanvragen per landelijke organisatie toegekend;  
 9. Met het indienen van de aanvraag gaat het initiatief akkoord met het delen van diens e-mailadres met de donateur.