€55.000
€55.000
15 februari22 februari

MAEX Impuls Haaglanden 2022

Voorwaarden

 • Je MAEX profiel is compleet en up-to-date. Dat betekent: een uitgebreide Social Handprint om de sociale impact van jouw initiatief aan te geven, de juiste fase is aangegeven (de Impuls is bedoeld voor initiatieven die in de doorgroeifase of verder zijn), een eerder ontvangen Impuls is verantwoord middels een nieuwsbericht op het MAEX-profiel, en de behoefte aan geld is aangegeven op het MAEX-profiel.
 • Jouw initiatief levert maatschappelijke waarde en een bijdrage aan de leefbaarheid en vitaliteit in regio Haaglanden (gemeente Den Haag, Zoetermeer, Westland, Delft, Leidschendam-Voorburg, Voorschoten, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Wassenaar, Lansingerland en Midden-Delfland).
 • In jouw Social Handprint is te zien dat je initiatief waarde levert op minimaal één van de volgende SDG’s: 1/3/4/8/9/10/11/13/15/16.
 • De aanvraag betreft het professionaliseren en versterken van de organisatiekracht en dit wordt toegelicht.
 • Je vraagt een bijdrage aan van minimaal €500,- tot maximaal €2500,-.
 • Specificeer kort hoe je het benodigd bedrag zult besteden. Mocht je meer nodig hebben dan laat je zien hoe je van plan bent het overige deel te financieren (dekkingsplan).
 • Je voegt een kostenraming toe in maximaal 150 woorden. Neem daarin op welk bedrag aan welke partijen wordt uitgegeven.
 • De donatie dient binnen 4 maanden na toekenning uitgegeven en verantwoord te zijn.
 • Heb je minder dan een jaar geleden al een MAEX Impuls Haaglanden ontvangen? Dan kom je voor deze ronde niet in aanmerking.

Impulsregels

Algemene regels bij het aanvragen van een Impulsdonatie

 1. Het aanvraagformulier is volledig ingevuld;
 2. De aanvragen worden beoordeeld op basis van binnenkomst; wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Aanvragen worden alleen meegenomen in de beoordeling wanneer er nog budget beschikbaar is; 
 3. De donatie is bedoeld voor het toekomstbestendig maken van het initiatief. Dit wil zeggen dat de Impuls is bedoeld voor het structureel versterken/professionaliseren van de organisatie van het initiatief. De donatie is dus niet bedoeld voor het opstarten van een initiatief, voor projecten, of voor reguliere kosten. Bekijk hier voorbeelden van toekenningen en afwijzingen;
 4. De donatie dient binnen 4 maanden na toekenning te worden uitgegeven. De besteding moet worden verantwoord door middel van een korte enquête;  
 5. Eerder ontvangen Impulsen (meer dan 4 maanden geleden) moeten zijn verantwoord. Is dit niet het geval, wordt de aanvraag afgewezen;  
 6. Indien het initiatief in de afgelopen 4 maanden een eerdere Handprint Impuls heeft ontvangen, kan er niet eenzelfde aanvraag worden toegekend voor deze Handprint Impuls;   
 7. Een initiatief kan maximaal 2 Impulstoekenningen per kalenderjaar ontvangen, mits het verschillende Impulsen zijn; 
 8. Lokale initiatieven die onderdeel uitmaken van een landelijke organisatie, kunnen afzonderlijk een Impulsaanvraag indienen. Per Impulsronde worden maximaal 2 aanvragen per landelijke organisatie toegekend;  
 9. Met het indienen van de aanvraag gaat het initiatief akkoord met het delen van diens e-mailadres met de donateur.