€50.000
€50.000
5 december12 december

MAEX Impuls Voedsel Amsterdam 2023 ronde 1

Voorwaarden

 • Je initiatief levert maatschappelijke waarde en draagt bij aan een lokale en duurzame voedselketen in de gemeente Amsterdam. Uit de aanvraag dient te blijken op welke manier je initiatief hieraan bijdraagt.
 • Uit de uitgebreide Social Handprint van je initiatief op MAEX Amsterdam blijkt dat je initiatief maatschappelijke waarde levert op SDG 2 (Geen honger) en/of SDG 12 (Verantwoorde consumptie en productie).
 • Het MAEX profiel is compleet en up-to-date. Bekijk onder stap 1 wat dit betekent.
 • De donatie is bedoeld voor het structureel versterken van de organisatiekracht van je initiatief (en is dus niet bedoeld voor het opstarten van een initiatief of voor het organiseren van projecten).
 • De gevraagde donatie bedraagt minimaal €500,- en maximaal €5000,-. Uit de beknopte kostenraming moet blijken waaraan je het aangevraagde bedrag wilt besteden en bij welke partij(en) je het geld denkt te gaan uitgeven. Een dekkingsplan moet worden toegevoegd aan de aanvraag in het geval dat het benodigd bedrag hoger is dan €5000,-.
 • Het aanvraagformulier voor de MAEX Impuls is compleet ingevuld. Indien er geen KvK registratie is, is het meesturen van een legitimatiebewijs verplicht.
 • De donatie dient binnen 4 maanden na toekenning uitgegeven te worden. De besteding moet verantwoord worden middels het plaatsen van een nieuwsbericht op het MAEX profiel.
 • Een eerder ontvangen Impuls moet verantwoord zijn met een nieuwsbericht op het MAEX profiel. Is dit niet het geval, dan wordt de aanvraag afgewezen.
 • Indien het initiatief in de afgelopen 4 maanden een andere MAEX Impuls heeft ontvangen, kan er niet eenzelfde aanvraag worden toegekend voor de MAEX Impuls Voedsel Amsterdam.
 • Een initiatief kan maximaal 2 Impuls toekenningen per kalenderjaar ontvangen, mits het verschillende Impulsen zijn.
 • Lokale initiatieven die onderdeel uitmaken van een landelijke organisatie, kunnen afzonderlijk een Impuls aanvraag indienen. Per Impuls ronde worden maximaal 2 aanvragen per landelijke organisatie toegekend.
 • Met het indienen van de aanvraag ga je akkoord met het delen van jouw e-mailadres met de donateur.

Impulsregels

Algemene regels bij het aanvragen van een Impulsdonatie

 1. Het aanvraagformulier is volledig ingevuld;
 2. De aanvragen worden beoordeeld op basis van binnenkomst; wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Aanvragen worden alleen meegenomen in de beoordeling wanneer er nog budget beschikbaar is; 
 3. De donatie is bedoeld voor het toekomstbestendig maken van het initiatief. Dit wil zeggen dat de Impuls is bedoeld voor het structureel versterken/professionaliseren van de organisatie van het initiatief. De donatie is dus niet bedoeld voor het opstarten van een initiatief, voor projecten, of voor reguliere kosten. Bekijk hier voorbeelden van toekenningen en afwijzingen;
 4. De donatie dient binnen 4 maanden na toekenning te worden uitgegeven. De besteding moet worden verantwoord door middel van een korte enquête;  
 5. Eerder ontvangen Impulsen (meer dan 4 maanden geleden) moeten zijn verantwoord. Is dit niet het geval, wordt de aanvraag afgewezen;  
 6. Indien het initiatief in de afgelopen 4 maanden een eerdere Handprint Impuls heeft ontvangen, kan er niet eenzelfde aanvraag worden toegekend voor deze Handprint Impuls;   
 7. Een initiatief kan maximaal 2 Impulstoekenningen per kalenderjaar ontvangen, mits het verschillende Impulsen zijn; 
 8. Lokale initiatieven die onderdeel uitmaken van een landelijke organisatie, kunnen afzonderlijk een Impulsaanvraag indienen. Per Impulsronde worden maximaal 2 aanvragen per landelijke organisatie toegekend;  
 9. Met het indienen van de aanvraag gaat het initiatief akkoord met het delen van diens e-mailadres met de donateur.