€65.000
€65.000
29 maart5 april

Impuls Zorgzame Gemeenschappen ronde 3

Voorwaarden

 • Je MAEX profiel is compleet en up-to-date. Dat betekent: een uitgebreide Social Handprint (2021 en prognose 2022), de juiste fase is aangegeven en de behoefte aan geld is aangegeven op het MAEX-profiel.
 • Als je initiatief eerder een Impuls heeft ontvangen is deze verantwoord middels een nieuwsbericht op het MAEX-profiel. De aanvraag wordt pas in behandeling genomen wanneer het MAEX-profiel aan deze voorwaarden voldoet.
 • Op het MAEX - profiel van je sociale initiatief is te zien dat deze zich in de doorgroeifase bevindt. Jouw Social Handprint laat zien dat je in ieder geval waarde levert op Goede Gezondheid en Welzijn (SDG 3).
 • Je initiatief valt onder de definitie van een zorgzame gemeenschap: een bewonerscollectief dat zich met name richt op diensten en activiteiten rond welzijn, inclusie, zorg en (samen)wonen in een dorp, buurt of wijk. Belangrijk is dat het initiatief open en toegankelijk is voor iedereen en dat het een duurzaam karakter heeft (geen eenmalige activiteit). Er zijn vrijwilligers betrokken bij je initiatief.
 • Je aanvraag is om je infrastructuur te versterken. Dit kan door het inkopen van materiaal of kennis. Denk aan: het bouwen van een website of administratie, het inrichten van een ontmoetingsruimte etc. Je licht dit toe in je aanvraag.
 • Jouw donatie geef je uiterlijk 31 augustus 2022 uit. Je toont dit naderhand aan door een factuur met ons te delen. Mocht je jouw donatie later willen uitgeven, dan is deze Impuls niet geschikt.
 • Je vraagt een bijdrage aan van minimaal €500,- tot maximaal €2500,-.
 • Specificeer kort hoe je het benodigd bedrag zult besteden. Mocht je meer nodig hebben dan laat je zien hoe je van plan bent het overige deel te financieren (dekkingsplan).
 • Je voegt een kostenraming (begroting) toe in maximaal 150 woorden. Neem daarin op welk bedrag aan welke partijen wordt uitgegeven. Beschrijf dit zo concreet mogelijk bij een onvolledig toegelichte kostenraming zal je aanvraag worden afgewezen.
 • Je aanvraagformulier in MAEX is compleet en indien nodig van een legitimatiebewijs voorzien (als je geen KvK registratie hebt).
 • Je kan per initiatief één keer een aanvraag toegewezen krijgen uit deze Impuls.
 • De aanvragen worden op volgorde van binnenkomst beoordeeld.

Impulsregels

Algemene regels bij het aanvragen van een Impulsdonatie

 1. Het aanvraagformulier is volledig ingevuld;
 2. De aanvragen worden beoordeeld op basis van binnenkomst; wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Aanvragen worden alleen meegenomen in de beoordeling wanneer er nog budget beschikbaar is; 
 3. De donatie is bedoeld voor het toekomstbestendig maken van het initiatief. Dit wil zeggen dat de Impuls is bedoeld voor het structureel versterken/professionaliseren van de organisatie van het initiatief. De donatie is dus niet bedoeld voor het opstarten van een initiatief, voor projecten, of voor reguliere kosten. Bekijk hier voorbeelden van toekenningen en afwijzingen;
 4. De donatie dient binnen 4 maanden na toekenning te worden uitgegeven. De besteding moet worden verantwoord door middel van een korte enquête;  
 5. Eerder ontvangen Impulsen (meer dan 4 maanden geleden) moeten zijn verantwoord. Is dit niet het geval, wordt de aanvraag afgewezen;  
 6. Indien het initiatief in de afgelopen 4 maanden een eerdere Handprint Impuls heeft ontvangen, kan er niet eenzelfde aanvraag worden toegekend voor deze Handprint Impuls;   
 7. Een initiatief kan maximaal 2 Impulstoekenningen per kalenderjaar ontvangen, mits het verschillende Impulsen zijn; 
 8. Lokale initiatieven die onderdeel uitmaken van een landelijke organisatie, kunnen afzonderlijk een Impulsaanvraag indienen. Per Impulsronde worden maximaal 2 aanvragen per landelijke organisatie toegekend;  
 9. Met het indienen van de aanvraag gaat het initiatief akkoord met het delen van diens e-mailadres met de donateur.