29 maart14 april

MAEX Impuls Exposure

Voorwaarden

 • Je MAEX profiel is compleet en up-to-date. Dat betekent: basis of uitgebreide Social Handprint om de sociale impact van jouw initiatief aan te geven, de juiste fase is aangegeven (de Impuls is bedoeld voor initiatieven die in de doorgroeifase of verder zijn), en een eerder ontvangen Impuls is verantwoord middels een nieuwsbericht op het MAEX-profiel.
 • Je initiatief is in de doorgroeifase of verder, aanvragen van initiatieven in de plan- of startfase worden niet beoordeeld.
 • Je hebt het duurzaam regeerakkoord ondertekend en roept je netwerk via sociale media op om dit ook te doen. Tag daarin @Duurzaam Regeerakkoord en gebruik de hashtag #DuurzaamRegeerakkoord en #SDGs. Jouw initiatief draagt namelijk bij aan een duurzamer en inclusiever Nederland.
 • Je initiatief levert waarde in Nederland door het ondernemen van concrete activiteiten op het gebied van armoede (SDG 1), eenzaamheid (SDG 3) of voedselinnovatie (SDG 2 en 12).
 • Je initiatief stimuleert anderen om ook in beweging te komen voor een sociale en duurzame samenleving.
 • De personen die het initiatief dragen (bijvoorbeeld vrijwilligers of jij als initiatiefnemers zelf) kunnen de boodschap van het initiatief enthousiast uitdragen.
 • Het is mogelijk om het hele filmpje in een halve dag op te nemen op een plek waar ook iets van het initiatief te zien is.
 • Jij en de anderen die gefilmd moeten worden zijn hiervoor beschikbaar tussen april en september.
 • Binnen 3 maanden na publicatie schrijf je een evaluatie op je MAEX-profiel.
 • Je bent bereid om na publicatie van de film gedurende drie maanden bij te houden wat de toegevoegde waarde is van het filmpje voor het initiatief (toolkit hiervoor wordt geleverd door MAEX).

Impulsregels

Algemene regels bij het aanvragen van een Impulsdonatie

 1. Het aanvraagformulier is volledig ingevuld;
 2. De aanvragen worden beoordeeld op basis van binnenkomst; wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Aanvragen worden alleen meegenomen in de beoordeling wanneer er nog budget beschikbaar is; 
 3. De donatie is bedoeld voor het toekomstbestendig maken van het initiatief. Dit wil zeggen dat de Impuls is bedoeld voor het structureel versterken/professionaliseren van de organisatie van het initiatief. De donatie is dus niet bedoeld voor het opstarten van een initiatief, voor projecten, of voor reguliere kosten. Bekijk hier voorbeelden van toekenningen en afwijzingen;
 4. De donatie dient binnen 4 maanden na toekenning te worden uitgegeven. De besteding moet worden verantwoord door middel van een korte enquête;  
 5. Eerder ontvangen Impulsen (meer dan 4 maanden geleden) moeten zijn verantwoord. Is dit niet het geval, wordt de aanvraag afgewezen;  
 6. Indien het initiatief in de afgelopen 4 maanden een eerdere Handprint Impuls heeft ontvangen, kan er niet eenzelfde aanvraag worden toegekend voor deze Handprint Impuls;   
 7. Een initiatief kan maximaal 2 Impulstoekenningen per kalenderjaar ontvangen, mits het verschillende Impulsen zijn; 
 8. Lokale initiatieven die onderdeel uitmaken van een landelijke organisatie, kunnen afzonderlijk een Impulsaanvraag indienen. Per Impulsronde worden maximaal 2 aanvragen per landelijke organisatie toegekend;  
 9. Met het indienen van de aanvraag gaat het initiatief akkoord met het delen van diens e-mailadres met de donateur.