€50.000
€50.000
11 oktober18 oktober

MAEX Impuls Utrecht 2022

Voorwaarden

 • Je MAEX profiel is compleet en up-to-date. Dit houdt in: een Uitgebreide Social Handprint (prognose 2021), de juiste fase is aangegeven (de Impuls is bedoeld voor initiatieven die zich in de doorgroeifase of verder stadium bevinden), een eerder ontvangen Impuls is verantwoord middels een nieuwsbericht op het MAEX-profiel, en de behoefte aan geld is aangegeven op het MAEX-profiel. De aanvraag wordt pas in behandeling genomen wanneer het MAEX-profiel aan deze voorwaarden voldoet.
 • Op je Social Handprint is te zien dat je initiatief waarde levert op onder andere: gendergelijkheid (SDG 5), schoon water en sanitair (SDG 6), ongelijkheid verminderen (SDG 10), duurzame steden en gemeenschappen (SDG 11), klimaatactie (SDG 13), leven in het water (SDG14), leven op het land (SDG 15) en/of partnerschappen om doelstellingen te bereiken (SDG 17). Deze MAEX Impuls is niet gericht op het ondersteunen van activiteiten rondom energieopwekking.
 • De aanvraag betreft het duurzaam professionaliseren en versterken van de organisatiekracht en wordt toegelicht (het is dus niet bedoeld voor de start van je initiatief).
 • Je vraagt een bijdrage aan van minimaal €500,- en maximaal €2500,-.
 • Specificeer kort hoe je het benodigd bedrag zult besteden. Mocht de kosten hoger zijn dan €2500 laat dan zien hoe je van plan bent het overige deel te financieren (dekkingsplan).
 • Je voegt een kostenraming (een begroting) toe in maximaal 150 woorden. Neem daarin op welk bedrag aan welke partijen wordt uitgegeven.
 • Je aanvraagformulier in MAEX is compleet en indien nodig van een legitimatiebewijs voorzien (als je geen KvK registratie hebt).
 • Als de aanvraag gehonoreerd is plaats je een evaluatie op je profiel. De donatie dient uitgegeven te zijn binnen 4 maanden na toekenning.
 • Heb je minder dan een jaar geleden al een MAEX Impuls Utrecht ontvangen? Dan kom je voor deze ronde niet in aanmerking.

Impulsregels

Algemene regels bij het aanvragen van een Impulsdonatie

 1. Het aanvraagformulier is volledig ingevuld;
 2. De aanvragen worden beoordeeld op basis van binnenkomst; wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Aanvragen worden alleen meegenomen in de beoordeling wanneer er nog budget beschikbaar is; 
 3. De donatie is bedoeld voor het toekomstbestendig maken van het initiatief. Dit wil zeggen dat de Impuls is bedoeld voor het structureel versterken/professionaliseren van de organisatie van het initiatief. De donatie is dus niet bedoeld voor het opstarten van een initiatief, voor projecten, of voor reguliere kosten. Bekijk hier voorbeelden van toekenningen en afwijzingen;
 4. De donatie dient binnen 4 maanden na toekenning te worden uitgegeven. De besteding moet worden verantwoord door middel van een korte enquête;  
 5. Eerder ontvangen Impulsen (meer dan 4 maanden geleden) moeten zijn verantwoord. Is dit niet het geval, wordt de aanvraag afgewezen;  
 6. Indien het initiatief in de afgelopen 4 maanden een eerdere Handprint Impuls heeft ontvangen, kan er niet eenzelfde aanvraag worden toegekend voor deze Handprint Impuls;   
 7. Een initiatief kan maximaal 2 Impulstoekenningen per kalenderjaar ontvangen, mits het verschillende Impulsen zijn; 
 8. Lokale initiatieven die onderdeel uitmaken van een landelijke organisatie, kunnen afzonderlijk een Impulsaanvraag indienen. Per Impulsronde worden maximaal 2 aanvragen per landelijke organisatie toegekend;  
 9. Met het indienen van de aanvraag gaat het initiatief akkoord met het delen van diens e-mailadres met de donateur.