12 december22 december

MAEX Impuls Mobiliteit 2023

Voorwaarden

 • De donatie is bedoeld voor maatregelen of advies m.b.t. het verduurzamen van het vervoer van het initiatief.
 • Het MAEX profiel is compleet en up-to-date. Bekijk onder stap 1 bij ‘Meer Informatie’ wat dit betekent.
 • De gevraagde donatie bedraagt maximaal €2400,- voor initiatieven zonder ANBI-status. De gevraagde donatie bedraagt maximaal €10.000,- voor initiatieven met ANBI-status. Een dekkingsplan moet in de aanvraag worden toegevoegd indien het benodigd bedrag hoger is dan het maximaal aan te vragen bedrag.
 • Het aanvraagformulier voor de MAEX Impuls is compleet ingevuld. Indien er geen KvK registratie is, is het meesturen van een legitimatiebewijs verplicht.
 • De donatie dient binnen 4 maanden na toekenning uitgegeven te worden. De besteding moet verantwoord worden middels het plaatsen van een nieuwsbericht op het MAEX profiel.
 • Een initiatief kan maximaal 2 Impuls toekenningen per kalenderjaar ontvangen, mits het verschillende Impulsen zijn.
 • Regionale initiatieven die onderdeel uitmaken van een landelijke organisatie, kunnen afzonderlijk een Impuls aanvraag indienen. Per Impuls ronde worden maximaal 2 aanvragen per landelijke organisatie toegekend.
 • Indien het initiatief in de afgelopen 4 maanden een andere MAEX Impuls heeft ontvangen, kan er niet eenzelfde aanvraag worden toegekend voor de MAEX Impuls Verduurzaming Mobiliteit.
 • Eventueel eerder ontvangen Impulsen moeten verantwoord zijn met een nieuwsbericht op het MAEX profiel. Is dit niet het geval, dan wordt de aanvraag afgewezen.
 • Ter verantwoording sturen we een korte enquête na toekenning van de MAEX Impuls.

Impulsregels

Algemene regels bij het aanvragen van een Impulsdonatie

 1. Het aanvraagformulier is volledig ingevuld;
 2. De aanvragen worden beoordeeld op basis van binnenkomst; wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Aanvragen worden alleen meegenomen in de beoordeling wanneer er nog budget beschikbaar is; 
 3. De donatie is bedoeld voor het toekomstbestendig maken van het initiatief. Dit wil zeggen dat de Impuls is bedoeld voor het structureel versterken/professionaliseren van de organisatie van het initiatief. De donatie is dus niet bedoeld voor het opstarten van een initiatief, voor projecten, of voor reguliere kosten. Bekijk hier voorbeelden van toekenningen en afwijzingen;
 4. De donatie dient binnen 4 maanden na toekenning te worden uitgegeven. De besteding moet worden verantwoord door middel van een korte enquête;  
 5. Eerder ontvangen Impulsen (meer dan 4 maanden geleden) moeten zijn verantwoord. Is dit niet het geval, wordt de aanvraag afgewezen;  
 6. Indien het initiatief in de afgelopen 4 maanden een eerdere Handprint Impuls heeft ontvangen, kan er niet eenzelfde aanvraag worden toegekend voor deze Handprint Impuls;   
 7. Een initiatief kan maximaal 2 Impulstoekenningen per kalenderjaar ontvangen, mits het verschillende Impulsen zijn; 
 8. Lokale initiatieven die onderdeel uitmaken van een landelijke organisatie, kunnen afzonderlijk een Impulsaanvraag indienen. Per Impulsronde worden maximaal 2 aanvragen per landelijke organisatie toegekend;  
 9. Met het indienen van de aanvraag gaat het initiatief akkoord met het delen van diens e-mailadres met de donateur.