€50.000
€50.000
26 februari4 maart

Impuls Voedsel Amsterdam 2023/2024

Draagt jouw initiatief in Amsterdam in de kern bij aan de voedseltransitie met meer gezond, betaalbaar en duurzaam eten voor Amsterdammers in jouw buurt of wijk? En wil je je organisatie toekomstbestendig maken? 

Dan kun je vanaf maandag 26 februari 10.00 uur tot maandag 4 maart 10.00 uur het aanvraagformulier voor de Impuls Voedsel Amsterdam (ronde 2) invullen. 

Deze vind je door vanuit je dashboard bij de Impuls Voedsel Amsterdam op de oranje 'vraag aan' link te klikken of door (als je bent ingelogd) hierboven op de 'doe mee' knop te klikken.

Lees hieronder de voorwaarden om mee te doen en de algemene Impulsregels.

Meer weten? 

Op dinsdag 13 februari om 11.00 uur organiseert Social Handprint een digitale MeetUp over de Impuls voor initiatieven uit Amsterdam. Tijdens de MeetUp wordt de aanvraagprocedure toegelicht en kun je als initiatiefnemer vragen stellen. Meld je aan via Eventbrite. Voor andere vragen kun je contact opnemen met impuls@maex.nl

Deze Impuls Voedsel Amsterdam wordt mede mogelijk gemaakt door het programma Voedselstrategie van Gemeente Amsterdam.

Voorwaarden

 • Het maatschappelijke initiatief of de sociale onderneming levert maatschappelijke waarde en draagt bij aan een lokale en duurzame voedselketen in de gemeente Amsterdam. Uit de aanvraag blijkt op welke manier de organisatie hieraan bijdraagt.
 • Het initiatief heeft de nieuwe vragenlijst voor een Handprint Meting ingevuld voor 2023 en deze is vóór het indienen van de Impuls aanvraag goedgekeurd door Social Handprint.
 • Indien de Impuls wordt toegekend, vult het initiatief binnen een maand na toekenning de nieuwe vragenlijst voor 2024 (prognose) in. Een goedgekeurde prognose is een voorwaarde voor het kunnen ontvangen van toekomstige Impulsen.
 • Uit de Handprint Meting van het initiatief blijkt dat er waarde wordt geleverd op SDG 2 (Geen honger) en/of SDG 12 (Verantwoorde consumptie en productie).
 • Uit de Handprint Meting van het initiatief blijkt dat het initiatief in de kern bijdraagt aan de Voedseltransitie.
 • Het initiatief staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, het KvK-nummer is ingevuld in het aanvraagformulier.
 • De gevraagde donatie bedraagt minimaal €500,- en maximaal €5000,-. Uit de beknopte kostenraming moet blijken waaraan het initiatief het aangevraagde bedrag wil besteden en bij welke partij(en) het initiatief denkt het geld te gaan uitgeven. Indien de totale kostenraming meer dan €5000,-bedraagt, moet hiervoor een dekkingsplan worden toegevoegd.
 • Indien het initiatief een toekenning heeft gekregen uit ronde 1 van de Impuls Voedsel Amsterdam, kan er deze ronde niet opnieuw een aanvraag worden toegekend.

Impulsregels

Algemene regels bij het aanvragen van een Impulsdonatie

 1. Het aanvraagformulier is volledig ingevuld;
 2. De aanvragen worden beoordeeld op basis van binnenkomst; wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Aanvragen worden alleen meegenomen in de beoordeling wanneer er nog budget beschikbaar is; 
 3. De donatie is bedoeld voor het toekomstbestendig maken van het initiatief. Dit wil zeggen dat de Impuls is bedoeld voor het structureel versterken/professionaliseren van de organisatie van het initiatief. De donatie is dus niet bedoeld voor het opstarten van een initiatief, voor projecten, of voor reguliere kosten. Bekijk hier voorbeelden van toekenningen en afwijzingen;
 4. De donatie dient binnen 4 maanden na toekenning te worden uitgegeven. De besteding moet worden verantwoord door middel van een korte enquête;  
 5. Eerder ontvangen Impulsen (meer dan 4 maanden geleden) moeten zijn verantwoord. Is dit niet het geval, wordt de aanvraag afgewezen;  
 6. Indien het initiatief in de afgelopen 4 maanden een eerdere Handprint Impuls heeft ontvangen, kan er niet eenzelfde aanvraag worden toegekend voor deze Handprint Impuls;   
 7. Een initiatief kan maximaal 2 Impulstoekenningen per kalenderjaar ontvangen, mits het verschillende Impulsen zijn; 
 8. Lokale initiatieven die onderdeel uitmaken van een landelijke organisatie, kunnen afzonderlijk een Impulsaanvraag indienen. Per Impulsronde worden maximaal 2 aanvragen per landelijke organisatie toegekend;  
 9. Met het indienen van de aanvraag gaat het initiatief akkoord met het delen van diens e-mailadres met de donateur.