€57.500
€57.500
18 maart25 maart

Impuls Zorgzame Gemeenschappen 2024

Is jouw initiatief een lokale zorgzame gemeenschap (op wijk/buurtniveau) en wil je je organisatie toekomstbestendig maken?  

Dan kun je vanaf maandag 18 maart 10.00 uur tot maandag 25 maart 10.00 uur het aanvraagformulier voor de landelijke Impuls Zorgzame Gemeenschappen invullen.   

Deze vind je door vanuit je dashboard bij de Impuls Zorgzame Gemeenschappen te klikken op de oranje 'Vraag aan'-link (die verschijnt zodra de Impuls opent), of door (als je bent ingelogd) hierboven op de 'Doe mee'-knop te klikken. 

Lees hieronder de algemene Impulsregels en de voorwaarden om deze Impuls aan te vragen. 

Meer weten?  

Op maandag 4 maart om 15.30 uur organiseert Social Handprint een digitale MeetUp over de aankomende Impulsen. Tijdens de MeetUp wordt de aanvraagprocedure toegelicht en kun je als initiatiefnemer vragen stellen. Meld je aan via dit formulier. Voor andere vragen kun je contact opnemen met impuls@socialhandprint.com, of terecht bij onze FAQ.  

Deze Impuls Zorgzame Gemeenschappen wordt mede mogelijk gemaakt door Univé Buurtfonds.  

Voorwaarden

 • Het initiatief staat op het platform Zorgzame Gemeenschappen en heeft een lokale functie (in de wijk en/of buurt).
 • Het initiatief heeft de nieuwe vragenlijst voor een Handprint Meting ingevuld voor 2023 en deze is vóór het indienen van de Impuls aanvraag gecheckt door Social Handprint.
 • Indien de Impuls wordt toegekend, vult het initiatief binnen een maand na toekenning de nieuwe vragenlijst voor 2024 (prognose) in.
 • Uit de Handprint Meting van het initiatief blijkt dat er waarde wordt geleverd op SDG 3 (Goede gezondheid en Welzijn).
 • De gevraagde donatie bedraagt minimaal €500,- en maximaal €2500,-. Uit de beknopte kostenraming moet blijken waaraan het initiatief het aangevraagde bedrag wil besteden en bij welke partij(en) het initiatief denkt het geld te gaan uitgeven. Indien de totale kostenraming meer dan €2500,-bedraagt, moet hiervoor een dekkingsplan worden toegevoegd.
 • Het initiatief is bereid om samen met Univé Buurtfonds content te maken, zoals een interview voor op de website van Buurtfonds.

Impulsregels

Algemene regels bij het aanvragen van een Impulsdonatie

 1. Het aanvraagformulier is volledig ingevuld;
 2. De aanvragen worden beoordeeld op basis van binnenkomst; wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Aanvragen worden alleen meegenomen in de beoordeling wanneer er nog budget beschikbaar is; 
 3. De donatie is bedoeld voor het toekomstbestendig maken van het initiatief. Dit wil zeggen dat de Impuls is bedoeld voor het structureel versterken/professionaliseren van de organisatie van het initiatief. De donatie is dus niet bedoeld voor het opstarten van een initiatief, voor projecten, of voor reguliere kosten. Bekijk hier voorbeelden van toekenningen en afwijzingen;
 4. De donatie dient binnen 4 maanden na toekenning te worden uitgegeven. De besteding moet worden verantwoord door middel van een korte enquête;  
 5. Eerder ontvangen Impulsen (meer dan 4 maanden geleden) moeten zijn verantwoord. Is dit niet het geval, wordt de aanvraag afgewezen;  
 6. Indien het initiatief in de afgelopen 4 maanden een eerdere Handprint Impuls heeft ontvangen, kan er niet eenzelfde aanvraag worden toegekend voor deze Handprint Impuls;   
 7. Een initiatief kan maximaal 2 Impulstoekenningen per kalenderjaar ontvangen, mits het verschillende Impulsen zijn; 
 8. Lokale initiatieven die onderdeel uitmaken van een landelijke organisatie, kunnen afzonderlijk een Impulsaanvraag indienen. Per Impulsronde worden maximaal 2 aanvragen per landelijke organisatie toegekend;  
 9. Met het indienen van de aanvraag gaat het initiatief akkoord met het delen van diens e-mailadres met de donateur.