€500.000
€500.000
3 juni17 juni

Impuls Mobiliteit 2024

Wil jij de mobiliteit van jouw maatschappelijke organisatie verduurzamen, of zijn jullie in de kern gericht op duurzame mobiliteit en willen jullie de toekomstbestendigheid van jullie organisatie vergroten?

Dan kun je vanaf maandag 3 juni 10.00 uur tot maandag 17 juni 10.00 uur het aanvraagformulier voor de landelijke Impuls Mobiliteit invullen. 

Deze vind je door vanuit je dashboard bij de Impuls Mobiliteit te klikken op de oranje 'Vraag aan'-link (die verschijnt zodra de Impuls opent), of door (als je bent ingelogd) hierboven op de 'Doe mee'-knop te klikken.

Waar kan ik deze Impuls voor inzetten?

Bij het verduurzamen van mobiliteit kun je bijvoorbeeld denken aan de aanschaf van een (elektrische bak)fiets, een abonnement op deelmobiliteit of het installeren van een laadpaal.

Is jouw organisatie in de kern gericht op duurzaam (groeps)vervoer en/of deelmobiliteit en wil je de toekomstbestendigheid vergroten? Dan kun je bijvoorbeeld ook denken aan de ontwikkeling van communicatiemateriaal of het inrichten/uitbreiden van administratiesystemen.

Lees hieronder de algemene Impulsregels en de voorwaarden om deze Impuls aan te vragen.

Meer weten?

Op donderdag 23 mei om 15:30 uur organiseert Social Handprint een digitale MeetUp over de Impuls Mobiliteit. Tijdens de MeetUp wordt de aanvraagprocedure toegelicht en kun je als initiatiefnemer vragen stellen. Meld je aan via dit formulier. Voor andere vragen kun je contact opnemen met impuls@socialhandprint.com, of terecht bij onze FAQ.

Deze Impuls Mobiliteit wordt mede mogelijk gemaakt door Shell Nederland.

Voorwaarden

 • De maatschappelijke organisatie heeft de nieuwe vragenlijst voor een Handprint Meting ingevuld over 2023 en deze is vóór het indienen van de Impuls aanvraag gecheckt door Social Handprint. Let op: dit kan enkele werkdagen duren.
 • Indien de Impuls wordt toegekend, vult de organisatie binnen een maand na toekenning de nieuwe vragenlijst voor 2024 (prognose) in.
 • Uit de Handprint Meting van de organisatie blijkt dat er waarde wordt geleverd op tenminste 2 van de 17 SDG’s.
 • De organisatie staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, het KVK-nummer is ingevuld in het aanvraagformulier.
 • De gevraagde donatie bedraagt maximaal €2.500,- voor organisaties zonder ANBI-status. De gevraagde donatie bedraagt maximaal €10.000,- voor organisaties met ANBI-status. Een dekkingsplan moet in de aanvraag worden beschreven indien het benodigde bedrag hoger is dan het maximaal aan te vragen bedrag.
 • Uit de beknopte kostenraming moet blijken waaraan de organisatie het aangevraagde bedrag wil besteden en bij welke partij(en) de organisatie denkt het geld te gaan uitgeven.
 • Uit de aanvraag blijkt hoe de Impuls de mobiliteit van de organisatie verduurzaamt, en/of op welke manier het de duurzame mobiliteitsorganisatie structureel versterkt.

Impulsregels

Algemene regels bij het aanvragen van een Impulsdonatie

 1. Een community lidmaatschap bij Social Handprint is vereist om toegang te hebben tot de tooling, zoals de Handprint Meting en de Impuls;
 2. Het aanvraagformulier voor de Impuls is volledig ingevuld. Bekijk hier voorbeeldvragen;
 3. De aanvragen worden beoordeeld op basis van binnenkomst; wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Aanvragen worden alleen meegenomen in de beoordeling wanneer er nog budget beschikbaar is; 
 4. De donatie is bedoeld voor het toekomstbestendig maken van het initiatief. Dit wil zeggen dat de Impuls is bedoeld voor het structureel versterken/professionaliseren van de organisatie van het initiatief. De donatie is dus niet bedoeld voor het opstarten van een initiatief, voor projecten, of voor reguliere kosten. Bekijk hier voorbeelden van toekenningen en afwijzingen;
 5. De donatie dient binnen 4 maanden na toekenning te worden uitgegeven. De besteding moet worden verantwoord door middel van een korte enquête;  
 6. Eerder ontvangen Impulsen (meer dan 4 maanden geleden) moeten zijn verantwoord. Is dit niet het geval, wordt de aanvraag afgewezen;  
 7. Indien het initiatief in de afgelopen 4 maanden een eerdere Handprint Impuls heeft ontvangen, kan er niet eenzelfde aanvraag worden toegekend voor deze Handprint Impuls;   
 8. Een initiatief kan maximaal 2 Impulstoekenningen per kalenderjaar ontvangen, mits het verschillende Impulsen zijn; 
 9. Lokale initiatieven die onderdeel uitmaken van een landelijke organisatie, kunnen afzonderlijk een Impulsaanvraag indienen. Per Impulsronde worden maximaal 2 aanvragen per landelijke organisatie toegekend;  
 10. Met het indienen van de aanvraag gaat het initiatief akkoord met het delen van diens e-mailadres met de donateur. Er wordt nooit zonder toestemming over het initiatief gepubliceerd door de donateur.