€50.000
€50.000
30 september7 oktober

Impuls Overijssel 2024 (ronde 2)

Draagt jouw maatschappelijke organisatie op lokaal niveau (wijk en/of buurt) bij aan leefbaarheid en vitaliteit in de provincie Overijssel? En wil je je organisatie toekomstbestendig maken?  

Dan kun je vanaf maandag 30 september 10.00 uur tot maandag 7 oktober 10.00 uur het aanvraagformulier voor de Impuls Overijssel (ronde 2) invullen.   

Deze vind je door vanuit je dashboard bij de Impuls Overijssel 2024 (ronde 2) te klikken op de oranje 'Vraag aan'-link (die verschijnt zodra de Impuls opent), of door (als je bent ingelogd) hierboven op de 'Doe mee'-knop te klikken. 

Lees hieronder de voorwaarden om mee te doen en de algemene Impulsregels. 

Meer weten?  

Op donderdag 12 september om 15.30 uur organiseert Social Handprint een digitale MeetUp over de aankomende Impulsen. Tijdens de MeetUp wordt de aanvraagprocedure toegelicht en kun je als initiatiefnemer vragen stellen. Meld je aan via dit formulier. Voor andere vragen kun je contact opnemen met impuls@socialhandprint.com, of terecht bij onze FAQ.  

Deze Impuls Overijssel wordt mede mogelijk gemaakt door de Provincie Overijssel.  

Voorwaarden

 • De maatschappelijke organisatie levert waarde in de provincie Overijssel, of uit de aanvraag blijkt welke waarde de organisatie met deze Impuls gaat leveren in de provincie Overijssel.
 • De organisatie heeft de nieuwe vragenlijst voor een Handprint Meting ingevuld voor 2023 en deze is vóór het indienen van de Impuls aanvraag gecheckt door Social Handprint. Let op: dit kan enkele werkdagen duren. 
 • Uit de Handprint Meting van de organisatie blijkt dat er waarde wordt geleverd op SDG 1 (Geen Armoede), SDG 3 (Goede Gezondheid en Welzijn), SDG 5 (Gendergelijkheid), SDG 10 (Ongelijkheid verminderen) en/of SDG 11 (Duurzame Steden en Gemeenschappen).
 • De organisatie heeft de nieuwe vragenlijst Handprint Meting 2024 prognose ingevuld.
 • De gevraagde donatie bedraagt minimaal €500,- en maximaal €2500,-.
 • Uit de beknopte kostenraming moet blijken waaraan de organisatie het aangevraagde bedrag wil besteden en bij welke partij(en) de organisatie denkt het geld te gaan uitgeven. Indien de totale kostenraming meer dan €2500,- bedraagt, moet hiervoor een dekkingsplan worden beschreven in de aanvraag.

Impulsregels

Algemene regels bij het aanvragen van een Impulsdonatie

 1. Een community lidmaatschap bij Social Handprint is vereist om toegang te hebben tot de tooling, zoals de Handprint Meting en de Impuls;
 2. Het aanvraagformulier voor de Impuls is volledig ingevuld. Bekijk hier voorbeeldvragen;
 3. De aanvragen worden beoordeeld op basis van binnenkomst; wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Aanvragen worden alleen meegenomen in de beoordeling wanneer er nog budget beschikbaar is; 
 4. De donatie is bedoeld voor het toekomstbestendig maken van het initiatief. Dit wil zeggen dat de Impuls is bedoeld voor het structureel versterken/professionaliseren van de organisatie van het initiatief. De donatie is dus niet bedoeld voor het opstarten van een initiatief, voor projecten, of voor reguliere kosten. Bekijk hier voorbeelden van toekenningen en afwijzingen;
 5. De donatie dient binnen 4 maanden na toekenning te worden uitgegeven. De besteding moet worden verantwoord door middel van een korte enquête;  
 6. Eerder ontvangen Impulsen (meer dan 4 maanden geleden) moeten zijn verantwoord. Is dit niet het geval, wordt de aanvraag afgewezen;  
 7. Indien het initiatief in de afgelopen 4 maanden een eerdere Handprint Impuls heeft ontvangen, kan er niet eenzelfde aanvraag worden toegekend voor deze Handprint Impuls;   
 8. Een initiatief kan maximaal 2 Impulstoekenningen per kalenderjaar ontvangen, mits het verschillende Impulsen zijn; 
 9. Lokale initiatieven die onderdeel uitmaken van een landelijke organisatie, kunnen afzonderlijk een Impulsaanvraag indienen. Per Impulsronde worden maximaal 2 aanvragen per landelijke organisatie toegekend;  
 10. Met het indienen van de aanvraag gaat het initiatief akkoord met het delen van diens e-mailadres met de donateur. Er wordt nooit zonder toestemming over het initiatief gepubliceerd door de donateur.