Hilversum Verbonden

Hilversum Verbonden stimuleert samenwerking en verduurzaming. Wij willen vernieuwers met constructieve ideeën faciliteren, nieuwe burgerinitiatieven ondersteunen en zonodig zelf het initiatief nemen. Verder informeert Hilversum Verbonden, Hilversummers over wat er in de samenleving georganiseerd wordt. Via Hilversum Verbonden worden...

Hilversummers met elkaar in contact gebracht, geactiveerd en overgehaald bij te dragen aan de eigen leefomgeving. Hierdoor ontstaat een gemeenschap waarin het goed leven is. Kortom, Hilversum Verbonden is een netwerk van individuele Hilversummers die de Hilversumse samenleving willen versterken. Hilversum Verbonden ondersteunt en faciliteert diverse burgerinitiatieven, de vrijwilligers zijn veelal actief voor deze initiatieven en niet voor Hilversum Verbonden zelf. De initiatieven die wij actief ondersteunen zijn: Repair Cafe Hilversum, Fietsen alle Jaren Hilversum, Duurzaam Hilversum

Social Handprint Uitgebreid

Impact op de SDG’s

Het cirkeldiagram hiernaast toont de impact op de Sustainable Development Goals op basis van een Handprint Meting. Klik op een SDG voor meer informatie over de activiteiten, waarmee aan deze SDG wordt bijgedragen.

17

Partnerschap om doelstellingen te bereiken

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
samenwerken aan de maatschappelijke doelen
Effect
Aantal
68 partijen
11

Duurzame steden en gemeenschappen

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
buurtevenementen organiseren
Effect
Aantal
1.000 personen
13

Klimaatactie

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
informeren over klimaatverandering/klimaatadaptatie
Effect
Aantal
500 personen