ATD Vierde Wereld Nederland

ATD Vierde Wereld (All Together for Dignity) is een internationale mensenrechtenbeweging samen met de allerarmsten. Extreme armoede is een schending van de Rechten van de Mens. In onze organisatie werken mensen met verschillende geloofs- en/of politieke overtuigingen samen voor een samenleving zonder armoede en uitsluiting. Wij vinden dat...

iedereen gelijkwaardig is en dus ook een volwaardig medeburger moet kunnen zijn zonder in armoede te hoeven leven. Concreet bestaan de activiteiten van ATD Vierde Wereld o.a. uit de organisatie van bijeenkomsten tijdens de jaarlijkse "VN Werelddag tegen extreme armoede" op 17 oktober, andere themabijeenkomsten i.s.m. andere organisaties (bijv. de European Third World Organisation), de uitgave van het Vierde Wereldblad en het bezoeken en ondersteuning bieden aan Haagse gezinnen die in armoede leven.

Social Handprint Uitgebreid

Impact op de SDG’s

Het cirkeldiagram hiernaast toont de impact op de Sustainable Development Goals op basis van een Handprint Meting. Klik op een SDG voor meer informatie over de activiteiten, waarmee aan deze SDG wordt bijgedragen.

8

Eerlijk werk en economische groei

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
werkervaringsplek met het oog op (re)ïntegratie
Effect
Aantal
50 uren
1

Geen armoede

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
daklozenopvang
Effect
Aantal
100 nachten
Indicator
trainingen financiële zelfredzaamheid
Effect
Aantal
20 personen
Indicator
financieel bewustzijn
Effect
Aantal
50 personen
3

Goede gezondheid en welzijn

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
bestrijden eenzaamheid
Effect
Aantal
400 contacten
Indicator
informele zorg
Effect
Aantal
50 personen x gemiddeld aantal uren
Indicator
voorlichting over gezonde levensstijl
Effect
Aantal
15 personen
4

Kwaliteitsonderwijs

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
toegang tot kennis
Effect
Aantal
20 personen
Indicator
trainingen in basisvaardigheden
Effect
Aantal
80 uren
17

Partnerschap om doelstellingen te bereiken

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
samenwerken aan de maatschappelijke doelen
Effect
Aantal
3 partijen

Ontvangen impulsdonaties

Ontvangen 22 november – 29 november

Impuls Armoedebestrijding Ronde 2