ATD Vierde Wereld Nederland

ATD Vierde Wereld (All Together for Dignity) is een internationale mensenrechtenbeweging samen met de allerarmsten. Extreme armoede is een schending van de Rechten van de Mens. In onze organisatie werken mensen met verschillende geloofs- en/of politieke overtuigingen samen voor een samenleving zonder armoede en uitsluiting. Wij vinden dat...

iedereen gelijkwaardig is en dus ook een volwaardig medeburger moet kunnen zijn zonder in armoede te hoeven leven. Concreet bestaan de activiteiten van ATD Vierde Wereld o.a. uit de organisatie van bijeenkomsten tijdens de jaarlijkse "VN Werelddag tegen extreme armoede" op 17 oktober, andere themabijeenkomsten i.s.m. andere organisaties (bijv. de European Third World Organisation), de uitgave van het Vierde Wereldblad en het bezoeken en ondersteuning bieden aan Haagse gezinnen die in armoede leven.

Social Handprint Uitgebreid

Impact op de SDG’s

Het cirkeldiagram hiernaast toont de impact op de Sustainable Development Goals op basis van een Handprint Meting. Klik op een SDG voor meer informatie over de activiteiten, waarmee aan deze SDG wordt bijgedragen.

17

Partnerschap om doelstellingen te bereiken

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
samenwerken aan de maatschappelijke doelen
Effect
samenwerking op de SDG's
Aantal
2 partijen
Indicator
Vrijwilligersinzet
Effect
Aantal
1.000 uren
7

Betaalbare en duurzame energie

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
promotie energiebesparing
Effect
minder klimaatverandering en lagere energiekosten
Aantal
5 huishoudens
11

Duurzame steden en gemeenschappen

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
maatschappelijk discussie/debat
Effect
maatschappelijke bewustwording
Aantal
10 personen
Indicator
ruimte met een maatschappelijke functie
Effect
sterke sociale cohesie
Aantal
50 m2
Indicator
culturele activiteiten organiseren
Effect
culturele verrijking
Aantal
20 personen
Indicator
buurtevenementen organiseren
Effect
sterke sociale cohesie
Aantal
50 personen
1

Geen armoede

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
uitdelen consumentenartikelen
Effect
voorziening basisbehoefte
Aantal
10 euro
Indicator
kleding uitdelen
Effect
voorziening basisbehoefte
Aantal
15 kledingstukken
Indicator
schuldhulpverlening
Effect
verhoogde financiële zelfredzaamheid
Aantal
1 personen/ gezinnen
Indicator
daklozenopvang
Effect
vergote sociale inclusie
Aantal
1 nachten
Indicator
doorverwijzing mensen met financiële problemen
Effect
verhoogde financiële zelfredzaamheid
Aantal
5 doorverwijzingen
Indicator
financieel bewustzijn
Effect
verhoogde financiële zelfredzaamheid
Aantal
3 personen
5

Gendergelijkheid

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
informeren over gendergelijkheid
Effect
verhoogde inclusie en welzijn
Aantal
2 personen
3

Goede gezondheid en welzijn

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
doorverwijzen naar hulp
Effect
verbeterde gezondheid
Aantal
5 personen
Indicator
bestrijden eenzaamheid
Effect
vergoten sociale inclusie
Aantal
50 contacten
Indicator
dagbesteding (niet gericht op arbeidsmarkt)
Effect
meer participatie en zingeving
Aantal
10 uren
Indicator
huishoudelijke ondersteuning
Effect
verhoogde zelfstandigheid
Aantal
5 uren
Indicator
mentale zorg
Effect
verhoogd welzijn
Aantal
15 uren
Indicator
informele zorg
Effect
verhoogd welzijn
Aantal
25 uren
Indicator
voorlichting over gezonde levensstijl
Effect
gezondere leefstijl
Aantal
8 personen
4

Kwaliteitsonderwijs

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
toegang tot kennis
Effect
minder kansenongelijkheid
Aantal
20 personen
Indicator
culturele kennis stimuleren
Effect
culturele verrijking
Aantal
10 personen
10

Ongelijkheid verminderen

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
participatie stimuleren
Effect
verhoogde participatie
Aantal
100 personen
Indicator
vergroten participatie gezinnen
Effect
verhoogde participatie
Aantal
150 uren

Ontvangen impulsdonaties

Ontvangen 22 november – 29 november

Impuls Armoedebestrijding Ronde 2

Ontvangen 18 maart – 25 maart

Impuls Zorgzame Gemeenschappen 2024