Voedseltuin IJplein

Voedseltuin IJplein is een gezamenlijke moestuin voor en door buurtbewoners en van vrijwilligers van buiten de IJpleinbuurt. Het grootste deel van de biologisch geteelde groenten en kruiden wordt toegevoegd aan de voedselpakketten van de Voedselbanken in Amsterdam Noord en verwerkt in de maaltijden van Resto van Harte. Vrijwilligers die de tuin...

onderhouden krijgen een klein deel als beloning voor hun inspanningen De tuin wordt beheerd door de vereniging Voedseltuin IJplein. Volgens de statuten zijn er twee doelstellingen: 1. productie van groente, fruit en kruiden voor de Voedselbank in Noord, 2. het maken en onderhouden van een ontmoetingsplek voor de buurt.

Social Handprint Uitgebreid

Impact op de SDG’s

Het cirkeldiagram hiernaast toont de impact op de Sustainable Development Goals op basis van een Handprint Meting. Klik op een SDG voor meer informatie over de activiteiten, waarmee aan deze SDG wordt bijgedragen.

11

Duurzame steden en gemeenschappen

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
groenbeleving
Effect
gezonde leefomgeving
Aantal
3.000 bezoeken
Indicator
maatschappelijk discussie/debat
Effect
maatschappelijke bewustwording
Aantal
100 personen
Indicator
culturele activiteiten organiseren
Effect
culturele verrijking
Aantal
200 personen
Indicator
buurtevenementen organiseren
Effect
sterke sociale cohesie
Aantal
200 personen
2

Geen honger

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
levensmiddelen uitdelen
Effect
gezondere leefstijl
Aantal
2.600 consumenteneenheden
13

Klimaatactie

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
wateropslag creëren
Effect
bescherming ecosysteem
Aantal
30 m3
Indicator
gecreëerde groene ruimte
Effect
bescherming ecosysteem
Aantal
1.500 m2
15

Leven op het land

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
stimuleren biodiversiteit
Effect
bescherming ecosysteem
Aantal
5 maatregelen
Indicator
composteren
Effect
Minder klimaatverandering
Aantal
10.000 kg
Indicator
Opruimen van afval in openbaar stedelijk of groen gebied
Effect
minder zwerfafval
Aantal
50 uren
Indicator
informeren over biodiversiteit
Effect
maatschappelijke bewustwording
Aantal
250 personen
17

Partnerschap om doelstellingen te bereiken

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
samenwerken aan de maatschappelijke doelen
Effect
samenwerken aan de SDG's
Aantal
10 partijen
Indicator
Vrijwilligersinzet
Effect
Aantal
1.500 uren
12

Verantwoorde consumptie en productie

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
recycling/upcycling van GFT
Effect
minder grondstoffengebruik
Aantal
10.000 kg
Indicator
biologische landbouw/productie
Effect
betere gezondheid en leefomgeving
Aantal
3.100 consumenteneenheden
Indicator
informeren over duurzame consumptie
Effect
maatschappelijke bewustwording
Aantal
95 personen