Stichting Scipova

Landelijk platform ervaringsdeskundigen Schuldhulpverlening. Dit nieuw op te richten platform moet gaan dienen als hét landelijk kennisinstituut voor een samenhangende aanpak van vraagstukken binnen het armoedebeleid en de schuldhulpverlening.

Social Handprint Uitgebreid

Impact op de SDG’s

Het cirkeldiagram hiernaast toont de impact op de Sustainable Development Goals op basis van een Handprint Meting. Klik op een SDG voor meer informatie over de activiteiten, waarmee aan deze SDG wordt bijgedragen.

3

Goede gezondheid en welzijn

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
lotgenotencontact - fysieke bijeenkomst
Effect
Aantal
150 uren
Indicator
doorverwijzen naar hulp
Effect
Aantal
150 personen
17

Partnerschap om doelstellingen te bereiken

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
samenwerken aan de maatschappelijke doelen
Effect
Aantal
50 partijen
7

Betaalbare en duurzame energie

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
promotie energiebesparing
Effect
Aantal
150 huishoudens
11

Duurzame steden en gemeenschappen

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
maatschappelijk discussie/debat
Effect
Aantal
10.000 personen
1

Geen armoede

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
financieel bewustzijn
Effect
Aantal
10.000 personen