Stichting Avrasya

Stichting Avrasya bevordert de emancipatie, integratie en participatie van niet-westerse, met name Nederlands-Turkse, vrouwen (en mannen) in de Nederlandse samenleving. Avrasya biedt ondersteuning en advies op het gebied van zorg en welzijn, met name voor migranten in een kwetsbare positie. Kenmerkend is dat in de georganiseerde activiteiten een...

uitwisseling plaatsvindt tussen vrouwen met en zonder een migratieachtergrond. Dit alles gebeurt op een specifieke, herkenbare en laagdrempelige wijze. Begrip voor elkaar met respect voor elkaars levensovertuiging vormt de basis van het thuis, van het veilig voelen. Een greep uit de activiteiten van Stichting Avrasya: een wekelijks maatschappelijk / financieel spreekuur, voorlichtingsbijeenkomsten, dagbestedingsactiviteiten, naailes, huiswerkbegeleiding, muziekles en voorlezen. Wij geven mensen, die bij ons om hulp komen vragen, steun en advies op het gebied van financiën en inkomen, zelfredzaamheid, zorg, opvoeden en veiligheid. Wij zijn onderscheidend en een aanvulling op het bestaande welzijnspakket, aldus de gemeente Den Haag (brief 20 november 2019, kenmerk ABBA/VL/25791). Jaarlijks helpen wij meer dan 1000 unieke klanten met ons Financieel-maatschappelijk spreekuur en dat doen we door 2 open inloopdagdelen te organiseren en daarnaast een hele ondersteuningsdag (mee naar instanties en scholen). Wat ons uniek maakt is dat wij werken met vrijwilligers van allochtone afkomst, veel vrouwen, laagdrempeligheid en het spreken van de arabisch/turkse talen. Bij ons is ieder welkom ongeacht zijn problemen, we structureren de hulpvraag en wijzen de weg in het welzijns- en uitkeringenland.

Social Handprint Uitgebreid

Impact op de SDG’s

Het cirkeldiagram hiernaast toont de impact op de Sustainable Development Goals op basis van een Handprint Meting. Klik op een SDG voor meer informatie over de activiteiten, waarmee aan deze SDG wordt bijgedragen.

1

Geen armoede

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
uitdelen consumentenartikelen
Effect
Aantal
400 euro
Indicator
mobiliteit vergroten
Effect
Aantal
20 reizen
Indicator
schuldhulpverlening
Effect
Aantal
50 personen/ gezinnen
Indicator
trainingen financiële zelfredzaamheid
Effect
Aantal
100 personen
Indicator
financieel bewustzijn
Effect
Aantal
250 personen
5

Gendergelijkheid

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
trainingen over emancipatie
Effect
Aantal
100 personen
Indicator
informeren over gendergelijkheid
Effect
Aantal
50 personen
3

Goede gezondheid en welzijn

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
doorverwijzen naar hulp
Effect
Aantal
600 personen
Indicator
bestrijden eenzaamheid
Effect
Aantal
200 contacten
Indicator
huishoudelijke ondersteuning
Effect
Aantal
40 personen x gemiddeld aantal uren
Indicator
mentale zorg
Effect
Aantal
120 personen x gemiddeld aantal uren
Indicator
zelfmoordpreventie - hulplijn
Effect
Aantal
150 personen
Indicator
voorlichting over gezonde levensstijl
Effect
Aantal
120 personen
4

Kwaliteitsonderwijs

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
toegang tot kennis
Effect
Aantal
80 personen
Indicator
huiswerkbegeleiding
Effect
Aantal
2.000 uren
10

Ongelijkheid verminderen

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
participatie stimuleren
Effect
Aantal
175 uren
Indicator
taalles bieden
Effect
Aantal
1.600 uren
17

Partnerschap om doelstellingen te bereiken

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
samenwerken aan de maatschappelijke doelen
Effect
Aantal
6 partijen

Ontvangen impulsdonaties

Ontvangen 29 maart – 5 april

Impuls Zorgzame Gemeenschappen ronde 3