Loosduinse Hof

Voormalig verzorgingstehuis Loosduinse Hof in Den Haag is het eerste pilotproject van het woonconcept ‘Wonen met een Plus’. Na een rigoureuze verbouwing komen in dit complex 65-plussers en mensen met een licht verstandelijke of geestelijke beperking te wonen. De nieuwe bewoners van het Loosduinse Hof zullen voor circa 60% bestaan uit ouderen....

Daarnaast zijn er woningen beschikbaar voor mensen met een beperking of studenten van een zorgopleiding. Op de begane grond is 800m2 verhuurbare ruimte beschikbaar voor voorzieningen die passen bij het concept, denk aan maatschappelijke horeca, flexwerkplekken, leerwerktrajecten voor jongeren en een thuiszorgkantoor. Ook kunnen bewoners hier zelf activiteiten organiseren, zowel voor bewoners als voor mensen in de wijk. Ons initiatief richt zich de komende tijd op het inrichten van deze benedenruimte en het organiseren van de activiteiten bij het Loosduinse Hof..

Social Handprint Uitgebreid

Impact op de SDG’s

Het cirkeldiagram hiernaast toont de impact op de Sustainable Development Goals op basis van een Handprint Meting. Klik op een SDG voor meer informatie over de activiteiten, waarmee aan deze SDG wordt bijgedragen.