Nederlandse Vrouwen Raad

De Nederlandse Vrouwen Raad streeft naar een wereld waarin iedereen die zich als vrouw identificeert in alle aspecten van de samenleving als vanzelfsprekend gelijk is en gelijk wordt behandeld. Wij maken al meer dan 120 jaar gebruik van onze brede maatschappelijke stem als koepel- en netwerkorganisatie om gendergelijkheid te bewerkstelligen (tot...

het niet meer nodig is!). Ons uitgangspunt is dat mensen zeker niet allen hetzelfde zijn, maar dat iedereen gelijkwaardig is en zo moet worden behandeld. Wij streven naar inclusie: iedereen doet mee. Maatschappelijke ongelijkheid wordt gevormd door veel factoren die we in samenhang met elkaar bekijken en proberen te beïnvloeden. Door onze krachten te bundelen en solidair te zijn met mensen die niet of in mindere mate mee kunnen doen steunen wij de noodzakelijke beweging richting gelijkwaardigheid en inclusie.

Social Handprint Uitgebreid

Impact op de SDG’s

Het cirkeldiagram hiernaast toont de impact op de Sustainable Development Goals op basis van een Handprint Meting. Klik op een SDG voor meer informatie over de activiteiten, waarmee aan deze SDG wordt bijgedragen.

5

Gendergelijkheid

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
trainingen over emancipatie
Effect
Aantal
2.000 personen
Indicator
informeren over gendergelijkheid
Effect
Aantal
2.000 personen
17

Partnerschap om doelstellingen te bereiken

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
samenwerken aan de maatschappelijke doelen
Effect
Aantal
70 partijen