De Plint @ Loosduinse Hof - voor jong & oud / voor iedereen

Het Loosduinse Hof (Nieuw Waldeck) wordt uitgebreid tot "Wonen met een plus", een op maat gemaakt woonconcept voor ouderen zonder zorgindicatie en kwetsbare doelgroepen, jong en oud, die moeilijk een passende woning kunnen vinden. Wonen met een Plus is speciaal ontworpen voor het Loosduinse Hof, waar mensen zelfstandig kunnen wonen in een eigen...

appartement in een veilige en beschutte omgeving en met gezelschap uit de buurt. Tegelijkertijd is Wonen met een Plus een wijkgericht concept waarbij wijkbewoners en -organisaties samen de invulling gaan bepalen van activiteiten die kunnen plaatsvinden in de Plint, waar een breed scala aan maatschappelijke en culturele activiteiten georganiseerd zal worden door en voor bewoners van het Loosduinse Hof en andere buurtbewoners. Op de begane grond, in de ruimte "De Plint" komt een buurtrestaurant en is plek voor allerlei soorten activiteiten, voor jong & oud. Sinds de oprichting is Made in Moerwijk actief op wijkniveau om ontmoeting, sociale cohesie, persoonlijke ontwikkeling en toeleiding naar de arbeidsmarkt te stimuleren. Nu slaat deze stichting haar vleugels uit naar Loosduinen (zeg maar "Made in Loosduinen").

Social Handprint Uitgebreid

Impact op de SDG’s

Het cirkeldiagram hiernaast toont de impact op de Sustainable Development Goals op basis van een Handprint Meting. Klik op een SDG voor meer informatie over de activiteiten, waarmee aan deze SDG wordt bijgedragen.

11

Duurzame steden en gemeenschappen

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
upcycling textiel
Effect
Aantal
50 kg
Indicator
maatschappelijk discussie/debat
Effect
Aantal
50 personen
Indicator
Vastgoed met een maatschappelijke functie
Effect
Aantal
340 m2
Indicator
matchen vraag en aanbod van kleine diensten/ buurtklusjes
Effect
Aantal
75 klussen/ diensten
Indicator
buurtevenementen organiseren
Effect
Aantal
200 personen
Indicator
culturele activiteiten organiseren
Effect
Aantal
150 personen
1

Geen armoede

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
financieel bewustzijn
Effect
Aantal
15 personen
3

Goede gezondheid en welzijn

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
bestrijden eenzaamheid
Effect
Aantal
300 contacten
Indicator
dagbesteding (niet gericht op arbeidsmarkt)
Effect
Aantal
200 personen x gemiddeld aantal uren
Indicator
mentale zorg
Effect
Aantal
100 personen x gemiddeld aantal uren
Indicator
informele zorg
Effect
Aantal
150 personen x gemiddeld aantal uren
Indicator
trainingen gezonde levensstijl
Effect
Aantal
50 personen
Indicator
voorlichting over gezonde levensstijl
Effect
Aantal
50 personen
10

Ongelijkheid verminderen

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
taalles bieden
Effect
Aantal
15 uren
17

Partnerschap om doelstellingen te bereiken

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
samenwerken aan de maatschappelijke doelen
Effect
Aantal
10 partijen
12

Verantwoorde consumptie en productie

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
repareren voor hergebruik
Effect
Aantal
50 reparaties
Indicator
nieuwe producten maken van gerecyclede materialen
Effect
Aantal
50 euro
Indicator
afvalrecycling (behalve kleding en textiel)
Effect
Aantal
50 kg
Indicator
hergebruik kleding
Effect
Aantal
100 kg
Indicator
afvalinzameling
Effect
Aantal
75 kg

Ontvangen impulsdonaties

Ontvangen 25 januari – 1 februari

Impuls Zorgzame Gemeenschappen ronde 2