Project Cirkel van Plastic

Het concrete doel van het project is het laten kennismaken van kinderen met de mogelijkheden en voordelen van een circulaire economie / afvalverwerking. Hiermee begrijpen ze niet alleen waarom het nodig is om minder plastic te gebruiken, maar ook hoe het her te gebruiken. De doelgroep zal voornamelijk basisschoolkinderen zijn. De keuze voor deze...

doelgroep is gevallen omdat zij vaak geconfronteerd worden van de beelden over slechte klimaat en milieu. Juist zij hebben, ook in deze coronatijd, informatie nodig wat er concreet wel mogelijk is. Daarnaast zal bij een succesvol project de mogelijkheden bekeken worden voor het uitbreiden naar middelbare scholieren of volwassenen. Het initiatief voor dit project is van belang voor de Den Haag, en dan specifieker de Haagse wijk Ypenburg, omdat het meer praktische kennis over duurzaamheid en circulariteit wordt gedeeld met kinderen. Ze beseffen vaak dat we aan het milieu moeten werken, maar vaak zijn dit geen concrete oplossingen. Het betrekken van de kinderen bij nieuwe technologieën valt ook samen met de 21st century skills die van de huidige generatie kinderen wordt gevraagd. Daarnaast kan het recyclen van plastic op wijkniveau wellicht een lokale oplossing worden voor een globaal probleem: uiteindelijk begint elke sneeuwbal met een enkele sneeuwvlok.

Social Handprint Uitgebreid

Impact op de SDG’s

Het cirkeldiagram hiernaast toont de impact op de Sustainable Development Goals op basis van een Handprint Meting. Klik op een SDG voor meer informatie over de activiteiten, waarmee aan deze SDG wordt bijgedragen.