Initiatief ` Vooruitkomen´ : Ambassadeurs tegen armoede

Stichting Africa Life (SAL) is sinds 2003 actief in Den Haag en heeft in deze jaren veel ervaring opgebouwd op het terrein van culturele en maatschappelijke activiteiten en het met elkaar verbinden van mensen met verschillende achtergronden. SAL organiseert voorlichtingen, ondersteuning voor mensen in een kwetsbare positie, festivals, en gebruikt...

muziek om een gunstige sfeer te creëren voor belangrijke onderwerpen, discussies en het bespreekbaar maken van taboeonderwerpen. In 2019 zijn wij gestart met het initiatief `Vooruitkomen, laagdrempelig consult tegen armoede. Dit initiatief is bedoeld om de moeilijk bereikbare doelgroepen voor de instituties te bereiken - bijvoorbeeld vluchtelingen, mensen met een migratie-achtergrond en mensen die te weinig verdienen om rond te komen - en de wegen voor deze mensen naar Haagse gemeentelijke voorzieningen te laten zien, die ze niet makkelijk weten te vinden. Armoede en schulden zijn hardnekkige problemen, met vaak een structureel karakter. Dat betekent dat individuen of huishoudens die ermee te maken krijgen daar veelal langdurig de consequenties van ondervinden. Veel mensen die in armoede leven of schulden hebben, hebben behalve met een financieel probleem vaak ook te maken met andere problemen, die elkaar wederzijds beïnvloeden. Zo kan een slechte gezondheid er bijvoorbeeld voor zorgen dat het moeilijk is om werk te behouden, en de geldnood die daar het gevolg van is kan stress opleveren, wat weer een negatieve invloed heeft op de gezondheid. Het initiatief ´Vooruitkomen´ was tijdelijk on hold gezet, maar dit jaar zijn we weer met nieuwe activiteiten gestart, omdat er juist in deze tijd extra ondersteuning nodig is voor mensen in armoede. Stichting Africa Life (SAL) is bekend in de strijd tegen armoede in Den Haag. In de afgelopen jaren heeft ze met behulp van gemeente Den Haag verleende subsidie een aantal projecten tegen armoede in de stad succesvolle uitgevoerd. O.a. twee recente projecten, Moerwijk voor elkaar in maart 2023 en Segbroek voor elkaar in oktober 2022. Moerwijk voor elkaar was ook mede uw MAEX Impuls een succes geweest. 20 ambassadeurs tegen armoede in Den Haag namen deel aan dit project. Onze Hartelijk dank hiervoor. Energie voorlichtingsbijeenkomst In Den Haag wonen veel mensen die nog niet goed weet hoe en wat te doen om zuiniger te zijn met energie. De periode van oktober tot en met maart is het piekseizoen voor de cv-ketel en daarmee ook voor de stookkosten. Veel huishoudens hebben nu te maken met hoger gasprijzen. Stichting Africa Life gaat daarom een campagne hierover starten in het middel van januari tot 24 februari 2024. Wij gaan energie adviseur/trainer regelen om SAL 20 ambassadeurs tegen armoede te trainen/opleiden tot energie coaches. Het doel is om deze kennis dan te brengen naar hen achterban en daar voorlichting te geven. Natuurlijk ook voor zichzelf in hen dagelijks leven. Een domino-effect van kennis verspreiding. Bijvoorbeeld: Wat levert de thermostaat 1 of 2 graden lager zetten dan op? Een veel gebruikte vuistregel is dat de verwarming 1 graad lager zetten een besparing op het gasverbruik van ongeveer 7 procent oplevert. Voor meer details hierover, zie svp www.africalife.nl. Op zaterdag 24 februari gaan wij de energie voorlichtingsbijeenkomst afsluiten met muziek, samen gezellig eten met elkaar en mogelijk certificaten uitreiking. Meer details hierover binnenkort te zien op www.africalife.nl. Dank aan MAEX Impuls!

Social Handprint Uitgebreid

Impact op de SDG’s

Het cirkeldiagram hiernaast toont de impact op de Sustainable Development Goals op basis van een Handprint Meting. Klik op een SDG voor meer informatie over de activiteiten, waarmee aan deze SDG wordt bijgedragen.

3

Goede gezondheid en welzijn

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
doorverwijzen naar hulp
Effect
Aantal
20 personen
Indicator
voorlichting over gezonde levensstijl
Effect
Aantal
20 personen
17

Partnerschap om doelstellingen te bereiken

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
samenwerken aan de maatschappelijke doelen
Effect
Aantal
20 partijen
7

Betaalbare en duurzame energie

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
promotie energiebesparing
Effect
Aantal
100 huishoudens
11

Duurzame steden en gemeenschappen

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
culturele activiteiten organiseren
Effect
Aantal
500 personen
1

Geen armoede

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
speelgoed uitdelen
Effect
Aantal
100 producten
Indicator
financieel bewustzijn
Effect
Aantal
100 personen

Ontvangen impulsdonaties

Ontvangen 22 november – 29 november

Impuls Armoedebestrijding Ronde 2

Ontvangen 7 november – 21 november

Impuls Energie (Verduurzaming) | Haaglanden 2023