Stichting Africa Life Initiatief ` Vooruitkomen´ : Ambassadeurs tegen armoede

Stichting Africa Life (SAL) is sinds 2003 actief in Den Haag en heeft in deze jaren veel ervaring opgebouwd op het terrein van culturele en maatschappelijke activiteiten en het met elkaar verbinden van mensen met verschillende achtergronden. SAL organiseert voorlichtingen, ondersteuning voor mensen in een kwetsbare positie, festivals, en gebruikt...

muziek om een gunstige sfeer te creëren voor belangrijke onderwerpen, discussies en het bespreekbaar maken van taboeonderwerpen. In 2019 zijn wij gestart met het initiatief `Vooruitkomen, laagdrempelig consult tegen armoede. Dit initiatief is bedoeld om de moeilijk bereikbare doelgroepen voor de instituties te bereiken - bijvoorbeeld vluchtelingen, mensen met een migratie-achtergrond en mensen die te weinig verdienen om rond te komen - en de wegen voor deze mensen naar Haagse gemeentelijke voorzieningen te laten zien, die ze niet makkelijk weten te vinden. Armoede en schulden zijn hardnekkige problemen, met vaak een structureel karakter. Dat betekent dat individuen of huishoudens die ermee te maken krijgen daar veelal langdurig de consequenties van ondervinden. Veel mensen die in armoede leven of schulden hebben, hebben behalve met een financieel probleem vaak ook te maken met andere problemen, die elkaar wederzijds beïnvloeden. Zo kan een slechte gezondheid er bijvoorbeeld voor zorgen dat het moeilijk is om werk te behouden, en de geldnood die daar het gevolg van is kan stress opleveren, wat weer een negatieve invloed heeft op de gezondheid. Het initiatief ´Vooruitkomen´ was tijdelijk on hold gezet, maar dit jaar zijn we weer met nieuwe activiteiten gestart, omdat er juist in deze tijd extra ondersteuning nodig is voor mensen in armoede. Stichting Africa Life (SAL) is bekend in de strijd tegen armoede in Den Haag. In de afgelopen jaren heeft ze met behulp van gemeente Den Haag verleende subsidie een aantal projecten tegen armoede in de stad succesvolle uitgevoerd. O.a. twee recente projecten, Moerwijk voor elkaar in maart 2023 en Segbroek voor elkaar in oktober 2022. Moerwijk voor elkaar was ook mede uw MAEX Impuls een succes geweest. 20 ambassadeurs tegen armoede in Den Haag namen deel aan dit project. Onze Hartelijk dank hiervoor. Energie voorlichtingsbijeenkomst In Den Haag wonen veel mensen die nog niet goed weet hoe en wat te doen om zuiniger te zijn met energie. De periode van oktober tot en met maart is het piekseizoen voor de cv-ketel en daarmee ook voor de stookkosten. Veel huishoudens hebben nu te maken met hoger gasprijzen. Stichting Africa Life gaat daarom een campagne hierover starten in het middel van januari tot 24 februari 2024. Wij gaan energie adviseur/trainer regelen om SAL 20 ambassadeurs tegen armoede te trainen/opleiden tot energie coaches. Het doel is om deze kennis dan te brengen naar hen achterban en daar voorlichting te geven. Natuurlijk ook voor zichzelf in hen dagelijks leven. Een domino-effect van kennis verspreiding. Bijvoorbeeld: Wat levert de thermostaat 1 of 2 graden lager zetten dan op? Een veel gebruikte vuistregel is dat de verwarming 1 graad lager zetten een besparing op het gasverbruik van ongeveer 7 procent oplevert. Voor meer details hierover, zie svp www.africalife.nl. Op zaterdag 24 februari gaan wij de energie voorlichtingsbijeenkomst afsluiten met muziek, samen gezellig eten met elkaar en mogelijk certificaten uitreiking. Meer details hierover binnenkort te zien op www.africalife.nl. Dank aan MAEX Impuls!

Social Handprint Uitgebreid

Impact op de SDG’s

Het cirkeldiagram hiernaast toont de impact op de Sustainable Development Goals op basis van een Handprint Meting. Klik op een SDG voor meer informatie over de activiteiten, waarmee aan deze SDG wordt bijgedragen.

17

Partnerschap om doelstellingen te bereiken

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
Vrijwilligersinzet
Effect
Aantal
15 uren
Indicator
samenwerken aan de maatschappelijke doelen
Effect
samenwerking op de SDG's
Aantal
10 partijen
7

Betaalbare en duurzame energie

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
investeren in duurzame energie
Effect
minder klimaatverandering en lagere energiekosten
Aantal
250 euro
Indicator
maatwerk advies over verduurzaming van gebouwen
Effect
minder klimaatverandering en lagere energiekosten
Aantal
35 huishoudens
Indicator
promotie energiebesparing
Effect
minder klimaatverandering en lagere energiekosten
Aantal
20 huishoudens
11

Duurzame steden en gemeenschappen

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
matchen vraag en aanbod van kleine diensten/ buurtklusjes
Effect
deeleconomie
Aantal
2 klussen/ diensten
Indicator
maatschappelijk discussie/debat
Effect
maatschappelijke bewustwording
Aantal
60 personen
Indicator
Museumbezoekers
Effect
culturele verrijking
Aantal
5 bezoekers
Indicator
culturele activiteiten organiseren
Effect
culturele verrijking
Aantal
1.000 personen
Indicator
buurtevenementen organiseren
Effect
sterke sociale cohesie
Aantal
35 personen
1

Geen armoede

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
speelgoed uitdelen
Effect
voorziening basisbehoefte
Aantal
30 producten
Indicator
kleding uitdelen
Effect
voorziening basisbehoefte
Aantal
200 kledingstukken
Indicator
mobiliteit vergroten
Effect
vergroten van sociale inclusie
Aantal
18 reizen
Indicator
doorverwijzing mensen met financiële problemen
Effect
verhoogde financiële zelfredzaamheid
Aantal
20 doorverwijzingen
Indicator
trainingen financiële zelfredzaamheid
Effect
verhoogde financiële zelfredzaamheid
Aantal
20 personen
Indicator
financieel bewustzijn
Effect
verhoogde financiële zelfredzaamheid
Aantal
33 personen
5

Gendergelijkheid

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
trainingen over emancipatie
Effect
emancipatie van vrouwen
Aantal
20 personen
Indicator
informeren over gendergelijkheid
Effect
verhoogde inclusie en welzijn
Aantal
35 personen
3

Goede gezondheid en welzijn

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
doorverwijzen naar hulp
Effect
verbeterde gezondheid
Aantal
10 personen
Indicator
bestrijden eenzaamheid
Effect
vergoten sociale inclusie
Aantal
35 contacten
Indicator
huishoudelijke ondersteuning
Effect
verhoogde zelfstandigheid
Aantal
20 uren
Indicator
informele zorg
Effect
verhoogd welzijn
Aantal
20 uren
Indicator
trainingen gezonde levensstijl
Effect
gezondere leefstijl
Aantal
20 personen
Indicator
voorlichting over gezonde levensstijl
Effect
gezondere leefstijl
Aantal
35 personen
Indicator
seksuele voorlichting
Effect
gezondere leefstijl
Aantal
20 personen
4

Kwaliteitsonderwijs

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
extra lesmateriaal bieden
Effect
vergroten van kennis en kunde
Aantal
150 euro
Indicator
huiswerkbegeleiding
Effect
gelijke kansen in het onderwijs
Aantal
20 uren
Indicator
culturele kennis stimuleren
Effect
culturele verrijking
Aantal
20 personen
Indicator
creatieve vaardigheden
Effect
culturele verrijking
Aantal
20 uren
Indicator
trainingen in basisvaardigheden
Effect
verhoogde toegang tot arbeid
Aantal
20 uren

Ontvangen impulsdonaties

Ontvangen 22 november – 29 november

Impuls Armoedebestrijding Ronde 2

Ontvangen 7 november – 21 november

Impuls Energie (Verduurzaming) | Haaglanden 2023

Zonder de Impulstoekenning was deze opleiding (bijscholen van de ambassadeurs tegen armoede) tot energiecoach nooit gebeurt. Het doel om deze kennis dan te brengen naar hen achterban en daar voorlichting te geven is bereikt. Natuurlijk ook voor zichzelf in hen dagelijks leven. Een domino-effect van kennis verspreiding. Geld wordt hiermee bespaard, hun huizen goedkoper warm houden en gezond blijven. Deze kunnen helpen tegen armoede. Namens Stichting Africa Life, hartelijk dank voor uw financieel steun.