Stichting Al Masar

Stichting Al Masar is een vrijwilligersorganisatie die werkt aan bruggen te slaan tussen verschillende groepen in onze Nederlandse samenleving om een bijdrage te leveren aan een geëmancipeerde en multiculturele samenleving.

Social Handprint Uitgebreid

Impact op de SDG’s

Het cirkeldiagram hiernaast toont de impact op de Sustainable Development Goals op basis van een Handprint Meting. Klik op een SDG voor meer informatie over de activiteiten, waarmee aan deze SDG wordt bijgedragen.

7

Betaalbare en duurzame energie

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
promotie energiebesparing
Effect
Aantal
20 huishoudens
3

Goede gezondheid en welzijn

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
doorverwijzen naar hulp
Effect
Aantal
15 personen
Indicator
bestrijden eenzaamheid
Effect
Aantal
320 contacten
4

Kwaliteitsonderwijs

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
culturele kennis stimuleren
Effect
Aantal
250 personen
Indicator
huiswerkbegeleiding
Effect
Aantal
1.200 uren
17

Partnerschap om doelstellingen te bereiken

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
samenwerken aan de maatschappelijke doelen
Effect
Aantal
5 partijen

Ontvangen impulsdonaties

Ontvangen 7 november – 21 november

Impuls Energie (Verduurzaming) | Haaglanden 2023