Xtra

Wij geloven dat iedereen meetelt en de kans moet krijgen mee te (kunnen) doen. Wij zetten ons in voor een samenleving waarin iedereen ondersteuning krijgt die perspectief biedt en helpt om eigen talenten en kracht (opnieuw) te ontdekken en in te zetten. Wij werken vanuit de overtuiging dat de beste aanpak altijd uitgaat van de inwoner als...

individu: de mens achter de vraag of het probleem. Met veel enthousiasme, oprechte betrokkenheid en (jarenlang) bewezen expertise zetten onze professionals, vrijwilligers en ervaringsdeskundigen zich in, om de woon- en leefomgeving van inwoners te verbeteren. We staan garant voor een breed aanbod, continuïteit en de mogelijkheid tot een langdurige relatie, met elke inwoner die dit nodig heeft. We verbinden ‘informeel en vrijwillig’ met ‘formeel en professioneel’. Onze dienstverleningsconcepten zijn integraal ingericht binnen onze eigen organisaties én met externe partijen, dwars door de schotten van het sociaal-, zorg -, veiligheids- en onderwijsdomein heen.

Social Handprint Uitgebreid

Impact op de SDG’s

Het cirkeldiagram hiernaast toont de impact op de Sustainable Development Goals op basis van een Handprint Meting. Klik op een SDG voor meer informatie over de activiteiten, waarmee aan deze SDG wordt bijgedragen.

1

Geen armoede

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
trainingen financiële zelfredzaamheid
Effect
Aantal
500 personen
Indicator
financieel bewustzijn
Effect
Aantal
1.000 personen
5

Gendergelijkheid

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
trainingen over emancipatie
Effect
Aantal
10 personen
Indicator
informeren over gendergelijkheid
Effect
Aantal
50 personen
3

Goede gezondheid en welzijn

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
lotgenotencontact - fysieke bijeenkomst
Effect
Aantal
1.000 uren
Indicator
doorverwijzen naar hulp
Effect
Aantal
200 personen
Indicator
bestrijden eenzaamheid
Effect
Aantal
1.000 contacten
Indicator
dagbesteding (niet gericht op arbeidsmarkt)
Effect
Aantal
5.000 personen x gemiddeld aantal uren
Indicator
mentale zorg
Effect
Aantal
50 personen x gemiddeld aantal uren
Indicator
informele zorg
Effect
Aantal
3.000 personen x gemiddeld aantal uren
Indicator
trainingen gezonde levensstijl
Effect
Aantal
100 personen
Indicator
voorlichting over gezonde levensstijl
Effect
Aantal
100 personen
Indicator
voorlichting over drugsgebruik
Effect
Aantal
50 personen
Indicator
voorlichting over alcoholgebruik
Effect
Aantal
50 personen
Indicator
seksuele voorlichting
Effect
Aantal
50 personen
Indicator
sportactiviteiten organiseren
Effect
gezonde leefstijl
Aantal
1.000 personen x gemiddeld aantal uren
9

Industrie, innovatie en infrastructuur

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
mobiliteit faciliteren
Effect
Aantal
500 km
Indicator
ruimtes delen
Effect
Aantal
1.000 m2 x gedeelde dagen
10

Ongelijkheid verminderen

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
vluchtelingenopvang
Effect
Aantal
3.000 dagen
Indicator
taalles bieden
Effect
Aantal
1.000 uren
17

Partnerschap om doelstellingen te bereiken

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
samenwerken aan de maatschappelijke doelen
Effect
Aantal
70 partijen
11

Duurzame steden en gemeenschappen

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
speeltuin
Effect
Aantal
100 m2
Indicator
Vastgoed met een maatschappelijke functie
Effect
Aantal
20.000 m2
Indicator
matchen vraag en aanbod van kleine diensten/ buurtklusjes
Effect
Aantal
350 klussen/ diensten
Indicator
buurtevenementen organiseren
Effect
Aantal
1.500 personen
Indicator
culturele activiteiten organiseren
Effect
Aantal
200 personen
8

Eerlijk werk en economische groei

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
trainingen in werkgerelateerde vaardigheden
Effect
Aantal
300 uren
Indicator
werkervaringsplek met het oog op (re)ïntegratie
Effect
Aantal
2.000 uren
Indicator
Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst hebben
Effect
Aantal
2.000 arbeidsuren
16

Vrede, justitie en sterke publieke diensten

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
buurtbemiddeling
Effect
Aantal
50 conflicten
Indicator
juridisch advies
Effect
Aantal
50 geholpen mensen
Indicator
dagbesteding voor risicogroepen
Effect
Aantal
500 dagen
Indicator
buurtwacht organiseren
Effect
Aantal
150 uren
4

Kwaliteitsonderwijs

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
stageplek MBO/HBO/WO
Effect
Aantal
200 dagen
Indicator
stageplek middelbare school
Effect
Aantal
2.000 dagen
Indicator
culturele kennis stimuleren
Effect
Aantal
100 personen
Indicator
huiswerkbegeleiding
Effect
Aantal
200 uren
Indicator
creatieve vaardigheden
Effect
Aantal
200 uren
Indicator
trainingen in basisvaardigheden
Effect
Aantal
100 uren
Indicator
opleidingstraject
Effect
Aantal
10 uitgereikte diploma's