Wij zijn de toekomst!

Wij zijn de toekomst! Kinderen van basisschool Paschalis zijn volop bezig met klimaatvraagstukken. Dit doen zij op school tijdens de lessen burgerschapsvorming en wereldoriëntatie. De leerlingenraad, die bestaat uit 16 leerlingen uit de groepen 5 tot en met 8 heeft ook gesproken over wat wij als gemeenschap binnen de school en in verbinding met...

de buurt kunnen doen voor een betere wereld. Inmiddels scheiden wij afval in alle groepen, drinken de kinderen enkel water uit duurzame bekers en spelen de kinderen op een 'blauw-groen' speelplein. De volgende stap die de kinderen willen zetten is het plaatsen van zonnepanelen op de school. Er zijn voldoende vierkante meters beschikbaar en het grote voordeel is dat wij op school de energie gebruiken op het moment dat deze wordt opgewekt door de zon. De kinderen zullen dagelijks hun eigen energieverbruik en opgewekte energie monitoren en in kaart brengen met als doel een energie-neutrale school te zijn. Het initiatief voor dit project ligt bij de kinderen en zij zijn dan ook gesprekspartners binnen dit project.

Social Handprint Uitgebreid

Impact op de SDG’s

Het cirkeldiagram hiernaast toont de impact op de Sustainable Development Goals op basis van een Handprint Meting. Klik op een SDG voor meer informatie over de activiteiten, waarmee aan deze SDG wordt bijgedragen.

5

Gendergelijkheid

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
informeren over gendergelijkheid
Effect
Aantal
120 personen
3

Goede gezondheid en welzijn

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
voorlichting over gezonde levensstijl
Effect
Aantal
460 personen
Indicator
seksuele voorlichting
Effect
Aantal
120 personen
Indicator
sportactiviteiten organiseren
Effect
gezonde leefstijl
Aantal
1.150 personen x gemiddeld aantal uren
4

Kwaliteitsonderwijs

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
stageplek MBO/HBO/WO
Effect
Aantal
520 dagen
Indicator
stageplek middelbare school
Effect
Aantal
50 dagen
Indicator
culturele kennis stimuleren
Effect
Aantal
460 personen
Indicator
toegang tot kennis
Effect
Aantal
460 personen
Indicator
extra lesmateriaal bieden
Effect
Aantal
15 euro
Indicator
creatieve vaardigheden
Effect
Aantal
460 uren
Indicator
trainingen in basisvaardigheden
Effect
Aantal
300 uren
10

Ongelijkheid verminderen

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
taalles bieden
Effect
Aantal
46.000 uren
12

Verantwoorde consumptie en productie

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
voorlichting geven over duurzame consumptie
Effect
Aantal
460 personen
Indicator
afvalinzameling
Effect
Aantal
1 kg

Ontvangen impulsdonaties

Ontvangen 7 november – 21 november

Impuls Energie (Energietransitie) | Haaglanden 2023