KOALA voor Betrokkenheid en Burgerschap

Stimuleren van groepen om kansen te grijpen en mee te doen in de maatschappij op alle gebieden, in het bijzonder onderwijs. Organiseren van ontmoetings- en voorlichtingsmomenten, excursies, begeleiding van kinderen/ jongeren in het onderwijs, het beoefenen van sport, het verrichten van kunstzinnige activiteiten. Dat doen we door inzetten van...

haar vrijwilligers, rolmodellen en professionals met het doel gedragsverandering richting een goede betrokken burger. KOALA coördineert de ontmoetingsplek in de buurtkamer aan de Vrederustlaan voor buurtbewoners (vaders), met verschillende doelen. (Participatie, opvoeding en meenemen van nieuwe generatie, voorlichtingen, luisteren naar elkaars verhalen en elkaar helpen, bewegen, leren en vaardig zijn, samen uit, samen eten, feestjes vieren, etc.)

Social Handprint Uitgebreid

Impact op de SDG’s

Het cirkeldiagram hiernaast toont de impact op de Sustainable Development Goals op basis van een Handprint Meting. Klik op een SDG voor meer informatie over de activiteiten, waarmee aan deze SDG wordt bijgedragen.

1

Geen armoede

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
mobiliteit vergroten
Effect
Aantal
20 reizen
Indicator
trainingen financiële zelfredzaamheid
Effect
Aantal
50 personen
Indicator
financieel bewustzijn
Effect
Aantal
200 personen
4

Kwaliteitsonderwijs

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
toegang tot kennis
Effect
Aantal
10 personen
Indicator
huiswerkbegeleiding
Effect
Aantal
150 uren
Indicator
creatieve vaardigheden
Effect
Aantal
40 uren
Indicator
trainingen in basisvaardigheden
Effect
Aantal
150 uren
10

Ongelijkheid verminderen

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
participatie stimuleren
Effect
Aantal
50 uren
Indicator
taalles bieden
Effect
Aantal
50 uren
17

Partnerschap om doelstellingen te bereiken

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
samenwerken aan de maatschappelijke doelen
Effect
Aantal
10 partijen
16

Vrede, justitie en sterke publieke diensten

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
buurtbemiddeling
Effect
Aantal
20 conflicten
Indicator
juridisch advies
Effect
Aantal
40 geholpen mensen
Indicator
buurtwacht organiseren
Effect
Aantal
10 uren
11

Duurzame steden en gemeenschappen

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
maatschappelijk discussie/debat
Effect
Aantal
50 personen
Indicator
buurtevenementen organiseren
Effect
Aantal
350 personen
8

Eerlijk werk en economische groei

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
trainingen in werkgerelateerde vaardigheden
Effect
Aantal
20 uren