Stagehuis Schilderswijk

PLEK VOOR IEDER TALENT - Al meer dan 15 jaar vindt je midden in de Schilderswijk aan het Teniersplantsoen Stagehuis Schilderswijk. Vanaf het moment dat Nol Breebaart en Willem Giezeman in 2008 in een klein pandje neerstreken om bewoners in de omgeving vanuit deze plek de ruimte te geven voor en te ondersteunen bij hun ontwikkeling, is het...

Stagehuis niet meer weg te denken uit de wijk. De betekenis van het Stagehuis reikt ondertussen verder dan alleen het plein eromheen. Jongeren vanuit de hele stad komen er voor activiteiten, stage of (studie)begeleiding. De positie van het Stagehuis als informeel werker tussen het systeem en de straat, de werkwijze van de sociaal werkers en de aanwezigheid van de organisatie zorgen ervoor dat het Stagehuis een begrip is binnen het werkveld. De werkwijze van het Stagehuis is laagdrempelig en gebaseerd op vertrouwen. De deur van het pand aan het Teniersplantsoen staat voor iedereen open en er circuleren verschillende sleutels van de voordeur in de wijk (bijvoorbeeld bij jongeren die in het Stagehuis een studieplek hebben). Ten grondslag aan alle activiteiten vanuit het Stagehuis Schilderswijk ligt een unieke werkwijze, gebaseerd op de presentiefilosofie van Prof. Dr. Andries Baart, outreachend werken en methode van Youth Organizing. Deze werkwijze zorgt ervoor dat projecten en activiteiten worden gestart vanuit de leefwereld en behoefte van de doelgroep. Bewoners (jong en oud) geven zelf aan wat hen bezighoudt, waar ze graag iets aan zouden willen doen of wat ze wensen voor hun buurt. Het Stagehuis ontwikkelt in aansluiting bij deze behoeften en wensen activiteiten samen met de bewoners en de stagiairs. Er ontstaat een win-win voor de buurt en de scholieren/studenten: de buurtbewoners worden voorzien in hun behoeften en de scholieren/studenten kunnen hun studie afronden of voortzetten. Bovendien ontstaat er verbinding in de wijk tussen bewoners van binnen en buiten de Schilderswijk. Het Stagehuis is een burgerinitiatief pur sang. Vrijwilligers en stagiairs op MBO, HBO en WO niveau van verschillende studierichtingen voeren samen de activiteiten uit. De stagiairs doen hiermee werkervaring op en kunnen zo hun opleiding afmaken. Bovendien krijgen zij de gelegenheid om breder te kijken dan hun eigen studierichting onder begeleiding van een klein team professionals. Daarnaast zijn er enkele oud stagiaires blijvend verbonden aan het Stagehuis. Ook ontvangt Stagehuis Schilderswijk binnen haar netwerk van vele professionals veel steun en advies op het gebied van organisatieontwikkeling, bestuursvraagstukken, burgerinitiatieven, kunst, opvoeding en veiligheid. Van hun expertise wordt graag gebruik gemaakt en bestaat er een sterke, warme band tussen deze betrokken en ervaren professionals en het Stagehuis.

Social Handprint Uitgebreid

Impact op de SDG’s

Het cirkeldiagram hiernaast toont de impact op de Sustainable Development Goals op basis van een Handprint Meting. Klik op een SDG voor meer informatie over de activiteiten, waarmee aan deze SDG wordt bijgedragen.

3

Goede gezondheid en welzijn

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
lotgenotencontact - fysieke bijeenkomst
Effect
Aantal
200 uren
Indicator
doorverwijzen naar hulp
Effect
Aantal
30 personen
Indicator
bestrijden eenzaamheid
Effect
Aantal
450 contacten
Indicator
mentale zorg
Effect
Aantal
30 personen x gemiddeld aantal uren
Indicator
informele zorg
Effect
Aantal
400 personen x gemiddeld aantal uren
Indicator
trainingen gezonde levensstijl
Effect
Aantal
50 personen
Indicator
voorlichting over gezonde levensstijl
Effect
Aantal
50 personen
Indicator
seksuele voorlichting
Effect
Aantal
15 personen
Indicator
sportactiviteiten organiseren
Effect
gezonde leefstijl
Aantal
1.500 personen x gemiddeld aantal uren
9

Industrie, innovatie en infrastructuur

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
ruimtes delen
Effect
Aantal
90 m2 x gedeelde dagen
7

Betaalbare en duurzame energie

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
promotie energiebesparing
Effect
Aantal
400 huishoudens
8

Eerlijk werk en economische groei

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
trainingen in werkgerelateerde vaardigheden
Effect
Aantal
2.500 uren
Indicator
werkervaringsplek met het oog op (re)ïntegratie
Effect
Aantal
800 uren
13

Klimaatactie

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
informeren over klimaatverandering/klimaatadaptatie
Effect
Aantal
400 personen
4

Kwaliteitsonderwijs

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
stageplek MBO/HBO/WO
Effect
Aantal
6.000 dagen
Indicator
stageplek middelbare school
Effect
Aantal
500 dagen
Indicator
culturele kennis stimuleren
Effect
Aantal
80 personen
Indicator
huiswerkbegeleiding
Effect
Aantal
7.500 uren
Indicator
creatieve vaardigheden
Effect
Aantal
1.000 uren
Indicator
trainingen in basisvaardigheden
Effect
Aantal
1.200 uren
10

Ongelijkheid verminderen

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
participatie stimuleren
Effect
Aantal
1.800 uren
17

Partnerschap om doelstellingen te bereiken

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
samenwerken aan de maatschappelijke doelen
Effect
Aantal
65 partijen
16

Vrede, justitie en sterke publieke diensten

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
buurtbemiddeling
Effect
Aantal
15 conflicten
Indicator
helpen met reclassering
Effect
Aantal
8 trajecten
Indicator
buurtwacht organiseren
Effect
Aantal
320 uren
11

Duurzame steden en gemeenschappen

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
groenbeleving
Effect
Aantal
8 bezoeken
Indicator
speeltuin
Effect
Aantal
50 m2
Indicator
maatschappelijk discussie/debat
Effect
Aantal
120 personen
Indicator
buurtevenementen organiseren
Effect
Aantal
2.000 personen
Indicator
culturele activiteiten organiseren
Effect
Aantal
500 personen
1

Geen armoede

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
trainingen financiële zelfredzaamheid
Effect
Aantal
30 personen
Indicator
financieel bewustzijn
Effect
Aantal
30 personen

Ontvangen impulsdonaties

Ontvangen 7 november – 21 november

Impuls Energie (Energietransitie) | Haaglanden 2023