Stichting Community Plus

De stichting Community Plus werkt op uiteenlopende manieren aan het gemeenschapsgevoel in Den Haag. Ze doet dit door projecten te starten en te ondersteunen op het gebied van sociale cohesie, leefbaarheid én duurzaamheid.

Social Handprint Uitgebreid

Impact op de SDG’s

Het cirkeldiagram hiernaast toont de impact op de Sustainable Development Goals op basis van een Handprint Meting. Klik op een SDG voor meer informatie over de activiteiten, waarmee aan deze SDG wordt bijgedragen.