Onzichtbaar Den Haag

Onzichtbaar Den Haag is gespecialiseerd in trainingen met de inzet van ervaringsdeskundigen. Onze trainingen zijn levendig, confronterend en echt. De deelnemers worden aangespoord om met een nieuwe blik naar hun werk te kijken. Hoe draag ik bij aan het systeem? Welke impact heeft mijn werk op mensen in kwetsbare situaties? Voor lange tijd blijven...

onze trainingen vragen oproepen, met een verhoogde betrokkenheid als gevolg. De trainers en ervaringsdeskundigen van Onzichtbaar Den Haag zijn gepassioneerd in het geven van belevingsgerichte en interactieve trainingen. Het creëren van een omgeving waarin de deelnemers verrast worden door de verhalen, schrikken van hun eigen vooroordelen en waar ze eigen ervaringen delen, is waar ons team de mouwen voor opstroopt. Wij zijn actief in het onderwijs, binnen de overheid en voor bedrijven. Met het team werken we naast onze trainingen ook aan maatschappelijke projecten om Den Haag en andere steden mooier en socialer te maken. De trainingen voeren we uit met een team van trainers, vernieuwers en ervaringsdeskundigen uit het sociale domein. We vinden het daarbij van belang dat we ervaringsdeskundigen inzetten die professioneel zijn opgeleid. Zij zijn bekend met maatschappelijke thema’s zoals armoede, werkloosheid en psychische kwetsbaarheid, etc. De ervaringsdeskundigen vertegenwoordigen meerdere achtergronden, sociale klassen, status en leeftijden uit de samenleving. Wij trainen hen in het deskundig en professioneel overbrengen van ervaringsverhalen en ervaringskennis.

Social Handprint Uitgebreid

Impact op de SDG’s

Het cirkeldiagram hiernaast toont de impact op de Sustainable Development Goals op basis van een Handprint Meting. Klik op een SDG voor meer informatie over de activiteiten, waarmee aan deze SDG wordt bijgedragen.

11

Duurzame steden en gemeenschappen

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
maatschappelijk discussie/debat
Effect
Aantal
1.500 personen
8

Eerlijk werk en economische groei

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
werkervaringsplek met het oog op (re)ïntegratie
Effect
Aantal
2.000 uren
Indicator
Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst hebben
Effect
Aantal
1.500 arbeidsuren
1

Geen armoede

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
schuldhulpverlening
Effect
Aantal
100 personen/ gezinnen

Ontvangen impulsdonaties

Ontvangen 22 november – 29 november

Impuls Armoedebestrijding Ronde 2