Stichting Pluk & Pleej

Stichting Pluk & Pleej is een culturele organisatie die doormiddel van kunst & cultuur zich inzet voor de mensen in kwetsbare positie bevinden in ons samenleving. Of mensen die om welke reden dan ook buiten de samenleving vallen. Hierbij kan je denken aan eenzaam ouderen, hangjongeren, mensen met GGZ enz. Door het verzorgen van culturele...

evenementen willen we hun eenzaamheid doorbreken en ze helpen om op een volwaardig manier mee kunnen participeren in onze samenleving. Pluk & Pleej is daarnaast ook een plek waar artiesten terecht kunnen die zich verder willen ontwikkelen of die hulp nodig hebben bij het uitbrengen van hun muziek of andere vorm van kunst & cultuur. Bij Pluk & Pleej kunnen ze begeleiding ontvangen van ons bij het ontwikkelen van hun talenten en kwaliteiten of bij het uitbrengen van hun werk.

Social Handprint Uitgebreid

Impact op de SDG’s

Het cirkeldiagram hiernaast toont de impact op de Sustainable Development Goals op basis van een Handprint Meting. Klik op een SDG voor meer informatie over de activiteiten, waarmee aan deze SDG wordt bijgedragen.

16

Vrede, justitie en sterke publieke diensten

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
buurtbemiddeling
Effect
Aantal
35 conflicten
Indicator
dagbesteding voor risicogroepen
Effect
Aantal
6.750 dagen
11

Duurzame steden en gemeenschappen

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
maatschappelijk discussie/debat
Effect
Aantal
250 personen
Indicator
Vastgoed met een maatschappelijke functie
Effect
Aantal
60 m2
Indicator
buurtevenementen organiseren
Effect
Aantal
5.000 personen
Indicator
culturele activiteiten organiseren
Effect
Aantal
4.000 personen
1

Geen armoede

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
speelgoed uitdelen
Effect
Aantal
250 producten
Indicator
uitdelen consumentenartikelen
Effect
Aantal
3.000 euro
Indicator
kleding uitdelen
Effect
Aantal
500 kledingstukken
2

Geen honger

160.000 mensen maakten gebruik van de voedselbank (2019)

160.000 mensen maakten gebruik van de voedselbank (2019)

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
levensmiddelen uitdelen
Effect
gezondere leefstijl
Aantal
1.000 consumenteneenheden
3

Goede gezondheid en welzijn

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
bestrijden eenzaamheid
Effect
Aantal
1.500 contacten
Indicator
dagbesteding (niet gericht op arbeidsmarkt)
Effect
Aantal
24.000 personen x gemiddeld aantal uren
4

Kwaliteitsonderwijs

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
creatieve vaardigheden
Effect
Aantal
900 uren