BuurtGoed VastGoed

Buurtgoed Vastgoed is een buurtbewonersinitiatief waarin inwoners van de wijk Regentesse Valkenboskwartier (ReVa) in Den Haag collectief geld inleggen om vastgoed aan te kopen voor de buurt, en zo maatschappelijke meerwaarde te creëren. Dit is nodig, omdat de buurt te maken heeft met panden die lange tijd leegstaan en verloederen (denk aan De...

Zaen of de tandartspraktijk op de hoek Weimar-straat/Beeklaan), verkamering door projectontwikkelaars, stijgende huurprijzen, en circulatie van crimineel geld. Veel van de vastgoedinvesteringen in onze buurt komen de bewoonbaarheid niet ten goede. Bewoners kunnen niet individueel opbieden tegen projectontwikkelaars, gezamenlijk kan dat wel. Investering. Het eerste doel: een groep van 500 buurtbewoners verzamelen die een investering willen doen van 1.000 euro. Met aanvullende externe financiering wil Buurtgoed Vastgoed daarmee een eerste pand aankopen, waar de buurt zelf zeggenschap over heeft. Zo kan er ruimte komen voor betaalbare woningen, lokale ondernemers of bijvoorbeeld een sociale ontmoetingsfunctie voor de buurt. Het eerste pand dat op die manier wordt aangekocht, moet een etalage voor de buurt worden. De precieze financiële en juridische constructie wordt nog uitgewerkt. Uitgangspunt is dat buurtgenoten hun investering in de loop der tijd terugkrijgen. Het rendement dat ze behalen is sociaal, en niet financieel.

Social Handprint Uitgebreid

Impact op de SDG’s

Het cirkeldiagram hiernaast toont de impact op de Sustainable Development Goals op basis van een Handprint Meting. Klik op een SDG voor meer informatie over de activiteiten, waarmee aan deze SDG wordt bijgedragen.